Kód kurzu: SYBPTC« Krok späť

Výkon a tuning – konfigurácia ASE 15.0

Kurz vám ukáže, čo ovplyvňuje výkonnosť Adaptive Server Enterprise 12.5 a aplikácií, ktoré ho používajú. Tento kurz detailne rozoberá architektúru serveru a obsahuje časti o vplyve návrhu databázy na výkonnosť, o riadenie zdrojov dátového serveru (CPU, disky, I/O). Kurz pokrýva paralelné spracovanie dotazov a paralelné riedenie, Logical Process Manager a ďalšie rozšírenia SMP. Zameriava sa na určenie noriem výkonnosti systému a použitie metodológií riešiacich výkonnostné problémy pre čo najväčšie zlepšenie výkonnosti v čo najkratšom čase.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 39 300 CZK - 0
Bratislava5 1 640,00 EUR - 0

Pre koho je kurz určený

Účastníci kurzu: Vývojári aplikácií, vývojári otvorených rozhraní, databázoví administrátori.

Čo vás naučíme

 • Dynamická rekonfigurácia
 • Použitie rozdielnych veľkostí dátových stránok
 • Ladenie spracovania transakcií pre OLTP, DSS a dávkové aplikácie
 • Technika benchmarkov
 • Optimálne využitie hardwarových zariadení a riadenia diskových priestorov
 • Optimalizácia zamykacích schém
 • Použitie viacerých databázových procesov v SMP prostredí
 • Práca s tempdb
 • Konfigurácia a ladenie dátových Cashe, Cache Partitioning, (Large I/O)
 • Ladenie dotazov SQL, paralelné spracovanie
 • Konfigurácia a ladenie procedurálnych kešov
 • sp_sysmon a ďalšie nástroje

Požadované vstupné znalosti

Absolvovanie kurzov Fast Track to ASE, System and Database Administration ASE alebo ekvivalentné skúsenosti.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a príkladmi.

Študijné materiály

Každý účastník dostane ku kurzu študijné materiály v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

 • Pochopenie protikladov súvisiacich s ladením serveru
 • Rekonfigurovanie serveru bez nutnosti reštartu
 • Používanie utility Sybase k optimalizácii výkonnosti serveru
 • Identifikácia a riešenie problémov súvisiacich s fyzickou štruktúrou databázy
 • Správna konfiguráciae dátových a procedurálnych cacheov
 • Použitie výhod paralelného spracovania dotazu a triedenia
 • Efektívna práca s viacerými procesmi ASE
 • Výber najvhodnejšieho typu zamykania pre jednotlivé aplikácie
 • Konfigurácia Lock Promotion na úrovni serveru, databázy a databázového objektu
 • Získanie skúseností s monitorovaním činností dátového serveru a testovaním jeho výkonnosti
 • Zvládnutie základného nastavenia serveru pre OLTP aplikácie, DSS aplikácie a dávkového režimu
 • Získanie skúseností s riadením priorít procesov
 • Získanie skúseností s použitím väčších I/0 operácií
 • Otestovanie možností pre nastavenie tempdb

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Žiadna literatura.
Uvedené ceny sú bez DPH.