Kód kurzu: SYBPT« Krok späť

Výkon a tuning – ASE Query Optimizer 15.0

Pre dosiahnutie optimálnej výkonnosti aplikácií potrebujete znalosti o tom ako ladiť dotazy a uložené procedúry. Tento kurz podrobne vysvetľuje ako dátový server spracováva dotazy, ako pracuje optimalizátor serveru a ako využíva dostupné štatistiky. Naučíte sa, ako je pomocí nástrojov Sybase možné identifikovať prečo sú niektoré dotazy pomalé, a taktiež sa naučíte techniky ako takéto dotazy zrýchliť. Navyše sa naučíte ako interpretovať štatistiku optimalizátora a ako použiť vlastné simulované štatistiky.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 39 300 CZK - 0
Bratislava5 1 640,00 EUR - 0

Pre koho je kurz určený

Účastníci kurzu: Vývojári aplikácií a databázoví administrátori

Čo vás naučíme

 • Query optimalizátor
 • Showplan a iné utility Sybaser
 • Optimalizácia operácie join
 • Štatistiky optimalizátora
 • Ladenie operácií Insert, Update a Delete
 • Použitie indexov k zníženiu I/O
 • Problémy zamykania a konkurencieschopnosti
 • Uložené procedúry
 • Query plán paralelného dotazu

Požadované vstupné znalosti

Absolvovanie kurzov Fast Track to ASE a System and Database Administration ASE alebo zodpovedajúce skúsenosti s písaním dotazov a uložených procedúr.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a príkladmi.

Študijné materiály

Každý účastník dostane ku kurzu študijné materiály v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

 • Efektívne využívanie znalostí pre zlepšenie výkonnosti dotazov a procedúr
 • Použitie utilít Sybase k vyriešeniu problémov s výkonnosťou dotazov
 • Pochopenie ako optimalizátor určuje prístupovú metódu k dátam (index, table scan, paralelný prístup …)
 • Písanie dotazov tak, aby optimalizátor vybral optimálny Query Plan
 • Interpretovanie štatistiky optimalizátora a použitie vlastnej simulovanej štatistiky, pokiaľ je to nutné
 • Optimalizácia výkonnosti uložených procedúr
 • Ladenie operácií Insert, Update, Delete
Žiadna literatura.
Uvedené ceny sú bez DPH.