Kód kurzu: SYBFTE« Krok späť

Rýchly úvod do SQL a Adaptive Server Enterprise 15.0

Na kurze sa zoznámite s architektúrou ASE a jej jednotlivými komponentmi vrátane najnovších vlastností. Tento kurz vám ďalej poskytuje informácie o vytváraní tabuliek, manipulácii s dátami, tabuľkami a inými databázovými objektmi použitím ANSI štandardu SQL a Sybase Transact-SQL rozšírení. Ďalej vám poskytuje praktickú skúsenosť s databázami v Adaptive Server Enterprise. Na kurze sa taktiež zoznámite so špeciálnymi rysmi a funkciami Adaptive Server Enterprise, s vloženými procedúrami, trigermi a kurzormi. Navyše sa naučíte používať efektívne programátorské techniky a vývojárske stratégie pre písanie kvalitných aplikácií.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 39 300 CZK - 0
Bratislava5 1 640,00 EUR - 0

Pre koho je kurz určený

Kurz využijú koncoví užívatelia a SQL vývojári, ktorí pristupujú k databázam a vytvárajú databázy alebo databázové aplikácie pre Adaptive Server Enterprise. Alebo databázoví administrátori a SQL vývojári, ktorí sa potrebujú zoznámiť s architektúrou a funkcionalitou Adaptive Server Enterprise.

Čo vás naučíme

 • Používanie základných komponentov Adaptive Server Enterprise pre pripojenie k databáze
 • Vytváranie tabuliek, plnenie ich dátami a efektívne dotazovanie sa na dáta v tabuľkách
 • Zapojenie metódy dátovej integrity pre zaistenie správnosti dát
 • Písanie kódu v Transact-SQL jazyku
 • Efektívne používanie transakcie
 • Písanie efektívne uložených procedúr a triggerov

Požadované vstupné znalosti

Základné počítačové znalosti.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a príkladmi.

Študijné materiály

Každý účastník ku kurzu dostane študijné materiály v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

 • Prehľad konceptov relačných databáz
 • Klientske programy isql a SQL Advantage
 • Vytváranie tabuliek
 • Zmeny dát v tabuľkách
 • Používanie dočasných a systémových tabuliek
 • Zlepšovanie funkcionality a výkonu dotazov
 • Používanie Constraint, Default a Rule pre zaistenie dátovej integrity
 • Písanie Transact-SQL kódu s použitím funkcií, premenných a riadiacich príkazov
 • Riadenie transakcií a zamykanie
 • Písanie vložených procedúr a trigerov
 • Vytváranie a používanie kurzorov

Novinky v kurze:

 • Použitie príkazu Union vo View
 • Nové limity pre počty stĺpcov v tabuľkách, parametrov v procedúrach a pod.
 • Nový dátový typ Unichar 16

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

Žiadna literatura.
Uvedené ceny sú bez DPH.