Softwarový manažment a licencovanie

V oblasti softwarového manažmentu a licencovania vám ponúkame profesionálne kurzy i možnosť absolvovania prípravného kurzu na certifikačnú skúšku SAM Auditora, rovnako ako vykonanie skúšky samotnej. Podoblasť softwarového manažmentu vás zoznámi s možnosťami optimalizácie softwaru vo firme či organizácii, s tým spojené prípadné ušetrenie výdajov za IT technológie a naviac možnosti riešenia problémov s nelegálnou inštaláciou počítačových programov.