Kód kurzu: DPO« Krok späť

Data Protection Officer s certifikačnou skúškou

Tento kurz poskytuje detailný postup ako zaviesť procesy, organizáciu a technológiu vo firme, aby mohla byť v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (anglicky General Data Protection Regulation - GDPR) pomocou kľúčovej role poverenej osoby pre ochranu osobných údajov (anglicky Data Protection Officer). Od 25.5.2018 vojde do platnosti nové európske všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, čiže General Data Protection Regulation. Toto nariadenie zakotvuje špeciálnu funkciu poverenej osoby pre ochranu osobných údajov - Data Protection Officer - DPO, ktorý bude zabezpečovať, že spoločnosť nakladá so všetkými osobnými (zákazníkov, zamestnancov, partnerov, ...) údajmi úplne v súlade s nariadením GDPR. Tento kurz vás nielen pripraví na túto funkciu, ale aj na úspešné absolvovanie skúšky Data Protection Officer, ktorá je 100% kompatibilná s GDPR a bola vyvinutá medzinárodnými expertmi v tejto oblasti. V prípade, že účastník nezloží skúšku, ponúkame účasť na kurze vrátane skúšky zdarma do 3 mesiacov od absolvovania kurzu.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
19. 4. 2018 2 740,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
17. 5. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
9. 8. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
26. 11. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 3. 5. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
28. 6. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
6. 9. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
29. 10. 2018 2 18 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 18 700 CZK v cene kurzu 0
Brno2 18 700 CZK v cene kurzu 0
Bratislava2 740,00 EUR v cene kurzu 0

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený každému, kto využíva riadenie bezpečnosti informácií a rizík vo svojom podnikaní ako klient alebo každý, kto spracováva osobné údaje.

Požadované vstupné znalosti

Pre tento kurz nie sú žiadne požadované vstupné odborné znalosti, ale je odporúčaná znalosť jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Správa bezpečnosti informácií
 • Správa rizík
 • Správa dokumentov a záznamov

Čo vás naučíme

Tento kurz poskytuje detailný postup ako zaviesť procesy, organizáciu a technológiu vo firme, aby mohla byť v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (anglicky General Data Protection Regulation - GDPR) pomocou kľúčovej role poverenej osoby pre ochranu osobných údajov (anglicky Data Protection Officer).


Od 25.5.2018 vojde do platnosti nové európske všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, čiže General Data Protection Regulation. Toto nariadenie zakotvuje špeciálnu funkciu poverenej osoby pre ochranu osobných údajov - Data Protection Officer - DPO, ktorý bude zabezpečovať, že spoločnosť nakladá so všetkými osobnými (zákazníkov, zamestnancov, partnerov, ...) údajmi úplne v súlade s nariadením GDPR. Tento kurz vás nielen pripraví na túto funkciu, ale aj na úspešné absolvovanie skúšky Data Protection Officer, ktorá je 100% kompatibilná s GDPR a bola vyvinutá medzinárodnými expertmi v tejto oblasti. V prípade, že účastník nezloží skúšku, ponúkame účasť na kurze vrátane skúšky zdarma do 3 mesiacov od absolvovania kurzu.

Metódy výučby

Pre výučbu sa používa kombinácia prezentácie lektorom a samostatnej práce v skupinách účastníkov kurzu s následnou prezentáciou. Na záver kurzu si všetci účastníci overia svoje znalosti pomocou niekoľkých skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške.
Kurz slúži aj k príprave na certifikačnú skúšku Data Protection Officer, ktorá sa skladá v posledný deň kurzu.

Študijné materiály

 • Príručka ku školeniu v českom jazyku
 • Testovacia skúška s kľúčom

Osnova kurzu

1. Deň: GDPR

 • Predstavenie princípov GDPR z právneho, organizačného, ??procesného a technického pohľadu.
 • Detailné vysvetlenie princípov zodpovedností pre ochranu osobných údajov najmä:
  • Implementácia zámernej a potrebnej ochrany dát
  • Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (Data Protection Impact Assessment - DPIA)
  • Zavedenie pseudonymizácie osobných údajov
  • Vedenie záznamov o činnostiach spracovania
  • Menovanie DPO

2. Deň: DPO

 • Kritériá na vymenovanie DPO
 • DPO v organizácii: práva a povinnosti
 • Zoznam služieb, ktoré má poskytnúť DPO a ich zavedenie v praxi
 • Doporučený postup na zavedenie a údržbu GDPR pomocou DPO
 • Skúška Data Protection Officer: skúška trvá 1 hodinu, obsahuje 40 otázok - existuje jediná správna odpoveď. Pre úspešné zloženie skúšky je potrebných 26 správnych odpovedí zo 40 (tj. 65%).

Jazyk kurzu

Kurz je vyučovaný v češtine. Materiály sú k dispozícii v čestine.

Platnosť certifikátu

Certifikát platí navždy.

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa