Riadenie IT - ITIL®, COBIT, DevOps

IT organizácia rieši v princípe iba dve úlohy. Buď poskytuje existujúce IT služby alebo zavádza nové IT služby. Poskytovanie IT služieb sa vykonáva pomocou procesov. Asi najznámejšie odporúčanie, ako poskytovať IT služby, je ITIL. Aktuálne inovovaný pod označením ITIL4. Kurzy ITIL4 a súbežne ešte ITIL3 vás naučia, ako zaistiť, aby mala Vaša organizácia z existujúcich IT služieb maximálny úžitok. Na druhej strane zavádzanie IT služieb sú projekty. V obidvoch prípadoch je potrebné zaistiť opäť dve veci. Prvou je súlad cieľov IT organizácie a zvyšku firmy. O to sa stará IT governance. Jediným odporučením, ako robiť IT governance, je COBIT. Aktuálne verzia COBIT 2019. Kurzy COBIT Vás naučia, ako nastaviť systém smerovania IT organizácie. Druhou je kvalita. Ak chceme vedieť, ako dobré je naše IT, môžeme použiť IT Quality Index. Kurzy IT Quality Index vám ukážu, ako hodnotiť IT z pohľadu kvality. A v prípade, že sa ponáhľate a potrebujete do toho všetkého zapojiť rýchlosť, je tu DevOps. DevOps využíva spoluprácu medzi jednotlivými útvarmi a efektívnu automatizáciu k zrýchleniu a zlacneniu poskytovania IT služieb. Na kurzoch DevOps sa naučíte, čo všetko je k tomu potrebné.