Kód kurzu: GOC174« Krok späť

Microsoft SharePoint 2013 – Advanced Architecture and Troubleshooting

V priebehu tohto Hands-on-labu (HOL) prejdú účastníci celým procesom prípravy prostredia a inštalácie SharePoint Server 2013 farmy. Kurz je určený pre pokročilejších správcov, predpokladom je základná znalosť nasadenia a správy SharePoint 2010 alebo 2013. Cieľom je prehĺbiť detailné znalosti správania sa a riešenia problémov SharePoint 2013 fariem. Výsledné prostredie bežiace na Windows Server 2008 R2, ktoré si sami postupne vybudujete, číta SQL Server 2008 R2 alebo 2012, Web Front-end so SharePoint Central Administration, 2x Web Front-end s niekoľkými SharePoint Web Applications a 2x Web Front-end so SharePoint Service Applications. Pre webové aplikácie nasadíte Network Load Balancing (NLB) Cluster a celé prostredie sprístupníte ako z LAN, tak z internetu cez Firewall s aplikačnou HTTP a HTTPS inšpekciou, ktorou je Threat Management Gateway 2010 (TMG) a Unified Access Gateway 2010 (UAG). Vybudujete webové aplikácie s anonymným prístupom i overovaním užívateľov z cudzej organizácie pomocou AD FS a rozchodíte Single-Sign-On (SSO) pre interných užívateľov pomocou prihlasovania sa heslom (Kerberos) i SSL certifikátom. Celý proces nasadenia prebieha do striktne bezpečného (Least Privilege) prostredia použitím individuálnych servisných účtov a s predpokladom striktne oddelenej správy a riadeného prístupu. Kurz je Hands-on-lab (HOL) s minimom času venovaného prezentáciám a vysvetľovaniu zo strany lektora. Minimálne 80% času je venovaným samostatnej práci účastníkov. Lektor sa intenzívne venuje účastníkom individuálne, rieši problémy a vysvetľuje detaily každému zvlášť podľa jeho konkrétnych potrieb.

GOPAS Official Curriculum
Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 28 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 28 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR v cene kurzu 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre skúsených IT profesionálov, ktorí majú aspoň základné skúsenosti s nasadením core infrastructure technológií pre SharePoint 2013. U účastníkov sa predpokladá základná znalosť správy Active Directory, SharePoint Server 2013 a SQL Server 2008 R2 alebo SQL Server 2012. Na kurze je preberaný rámcovo i Threat Management Gateway 2010 a Unified Access Gateway 2010, ich predchádzajúca znalosť však nie je podmienkou.

Čo vás naučíme

 • Nasadiť SharePoint Server 2013 do prostredia zložitejšej farmy
 • Riešiť problémy pri inštalácii a prevádzke v striktne zabezpečenom prostredí
 • Nasadiť distribuované prostredie s Kerberos overovaním pre Managed Metadata Services, User Profile Service a My Sites, Business Data Connectivity a rôznymi BI aplikáciami ako je napríklad Excel Services, Reporting Services alebo PerformancePoint Services
 • Vybudovať vysoko dostupnú (high availability) farmu a implementovať network load balancing (NLB) ku škálovaniu výkonu
 • Riadiť dôkladne overovanie a prístup užívateľov použitím single sign on (SSO) a Active Directory Federation Services (AD FS) a claims
 • Kontrolovať prístup pomocou Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov MOC 10174 alebo MOC 20331, MOC 10325, GOC2
 • TCP/IP technológie a DNS
 • Správa Active Directory prostredí
 • Bežné bezpečnostné best-practice, použitie servisných účtov
 • Princípy a nastavenie Kerberos overovania, Service Principal Name a protokol NTLM
 • Základné princípy a základy správy PKI na platforme Windows
 • Základná správa SQL Server 2008 R2
 • Správa Windows Firewall na Windows Server 2008
 • Práca v prostredí PowerShell

Metódy výučby

Kurz je hands-on-lab (HOL) s minimum času venovaného prezentáciám a vysvetľovaniu zo strany lektora. Minimálne 80% času je venovaného samostatnej práci účastníkov. Lektor sa intenzívne venuje účastníkom individuálne, rieši problémy a vysvetľuje detaily každému zvlášť podľa jeho konkrétnych potrieb.

Študijné materiály

Vlastné študijné materiály spoločnosti GOPAS v elektronickej alebo tlačenej forme

Osnova kurzu

 • Úvodný prieskum prostredia s Active Directory a SQL Server 2008 R2
 • Vytvorenie základných užívateľských účtov a príprava na inštaláciu
 • Inštalácia SharePoint Server 2013 binárnych súborov na všetky servery budúcej farmy
 • Vytvorenie Config databázy a inštalácia SharePoint Central Administration
 • Zabezpečenie prístupu cez SharePoint Central Administration aplikáciu a PowerShell
 • Pripojenie prvého web front-end (WFE) serveru k existujúcej databáze
 • Vytvorenie niekoľkých web applications a základného obsahu v niekoľkých site collections a nižších sites
 • Riadenie prístupu k obsahu a prideľovanie oprávnení ku správe, application user policies
 • NTLM a Kerberos overovanie, anonymný prístup, klasické a claims overovanie
 • Základné princípy úprav, master pages, features, solutions a ich zabezpečenie
 • Alternate Access Mappings (AAM), SSL šifrovanie a prístup z LAN
 • AAM a prístup z internetu cez TMG 2010 a UAG 2010
 • Princípy, inštalácia a sprístupnenie niektorých Service Applications na samostatných serveroch farmy
 • Managed Metadata Services (MMS), inštalácia, správa a riešenie problémov
 • User Profile Service (UPS), inštalácia, správa a riešenie problémov
 • BI technológie a ich prístup a overovanie pomocou Kerberos delegace a Claims to Windows Token Service, riešenie problémov
 • Business Data Connectivity, Reporting Services, Excel Services, PerformancePoint Services a ich vlastnosti z pohľadu infraštruktúry, overovania a prístup k dátam
 • Vysoká dostupnosť service applications
 • Pridávanie ďalších web front-end serverov
 • Network Load balancing a vysoká dostupnosť web applications
 • Overovanie užívateľov pomocou SSL klientskych certifikátov a čipových kariet
 • Overovanie užívateľov pomocou Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Riadenie prístupu a ochrana dát pomocou Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Zálohovanie a obnova dát pomocou System Center Data Protection Manager 2012
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov