Kód kurzu: TESTWS« Krok späť

Automatizované testovanie webových služieb

Kurz je určený pre všetkých programátorov a testerov, ktorí potrebujú vytvárať automatizované testy webových služieb (SOAP, REST, HTTP) v systémoch, postavených na ľubovoľnej platforme resp. programovacom jazyku. Cieľom kurzu je vytvoriť netriviálne testy webových služieb a logiky pripravenej aplikácie. Kurz je multiplatformný a je vhodný pre všetkých vývojárov v jazykoch ako sú Java, C #, Python a ďalšie.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 9 200 CZK v cene kurzu 20
Brno2 9 200 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 320,00 EUR v cene kurzu 20

Čo vás naučíme

 • Importovať do SoapUI API testovaných systémov
 • Predgenerovať a vytvárať dotazy na webové služby
 • Pracovať v grafickom rozhraní pre prípravu a spoluprácu na testovacích scenároch
 • Integrovať a pracovať s testovacími dátami z množstva podporovaných databáz a dátových zdrojov
 • Parametrizovať testy tak, aby neboli závislé na predpripravených dátach
 • Simulovať chýbajúce API okolitých systémov napr. vo vývojovom prostredí
 • Vytvárať a nastavovať záťažové testy
 • Pracovať s Groovy skriptami a doplniť tak testy o prípadnú pokročilejšiu programovú logiku
 • Zaradiť Vaše automatizované SoapUI testy do Continous Integration prostredia

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre všetkých programátorov a testerov

Požadované vstupné znalosti

 • Kurz predpokladá základné znalosti princípov fungovania webových služieb, XML, XPath, JSON
 • Kurz predpokladá základné skúsenosti s programovaním v ľubovoľnom jazyku

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačené prezentácie preberanej látky.

Osnova

Úvod a základné pojmy

 • Testovanie
 • Webové služby
 • Základy XML, XSD, WSDL
 • Základy JSON
 • Architektúra a funkcionalita testované aplikácie

Prostredie nástroja SoapUI

 • Čo SoapUI dokáže
 • Štruktúra a modulárnosť SoapUI projektov
 • Testovacie scenáre v SoapUI

Práca s API testovaných systémov

 • Import WSDL
 • Import Swagger

Kroky testovacieho scenára

 • SOAP
 • REST
 • HTTP
 • JDBC
 • Prenos parametrov
 • Podmienené skoky
 • Vytváranie a volanie funkcie
 • Groovy script
 • Čakanie
 • Manuálny vstup
 • Assertions

Parametrizácia SoapUI projektov

 • Globálne a kontextové parametre
 • Ukladanie a používanie parametrov naprieč testy

Simulácia API

 • Generovanie Mock Service
 • Vytváranie odpovedí
 • Logika výberu odpovede
 • Parametrizácia odpovedí

Záťažové testy

 • Generovanie záťažového testu
 • Stratégia záťažového testu
 • Vyhodnocovanie výsledkov

Skriptovanie

 • Čo je Groovy
 • Užitočné skripty
 • Použitie skriptov v testovacích scenároch

Continous Integration

 • Spúšťanie testov z command line
 • Spúšťanie testov z maven
 • Integrácia s Jenkins

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.