Microsoft Windows aplikácie

Vývoj aplikácií pre platformu Windows sa v poslednej dobe rýchlo mení. Je možné vyvíjať tzv. klasické desktop aplikácie (kurz GOC305), prípadne využiť platformy Windows Presentation Foundation (kurz MOC10262), alebo vyvíjať pre Windows Store na platforme Windows 8 (kurz GOC4132). Či už si vyberiete akúkoľvek z týchto možností, so získanými vedomosťami vám určite pomôžu kurzy z tejto kategórie.