Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET je moderná, výkonná a populárna platforma. Vďaka našej ponuke sa môžete naučiť čokoľvek od základov programovania na platforme .NET Framework až po vývoj distribuovaných systémov, teamovú spoluprácu alebo testovanie aplikácií. Tvorba webových aplikácií alebo aplikácií Windows vám už nebude cudzia. Ľahko preniknete do práce s databázami prostredníctvom knižnice ADO.NET alebo moderných technológií akými sú LINQ alebo Entity Framework. Rozšírte si svoje obzory návštevou našich kurzov.

Jazyky a .NET Framework

Webové aplikácie