Kód kurzu: MSVBA1« Krok späť

Základy programovania Visual Basic for Applications (VBA)

Na tomto kurze získate základné zručnosti pre vývoj aplikácií pomocou jazyka Visual Basic for Applications (VBA), ktorý sa používa predovšetkým pre vývoj makier v MS Office. Na kurze sa naučíte používať základné konštrukcie jazyka Visual Basic, definovať premenné, používať dátové typy, vlastné funkcie a procedúry, kolekcie a cykly, naučíte sa spracovávať runtimové chyby aplikácie, ladiť program, používať vlastné formuláre a rovnako tak pochopíte základy objektovo-orientovaného programovania. Pre účasť na kurze je nevyhnutná základná znalosť algoritmizácie a programovania na úrovni kurzu PRG.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
GTK 21. 9. 2020 5 750,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk Bratislava GOPAS Online
 
2. 11. 2020 5 750,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk Bratislava GOPAS Online
 
GTK 21. 9. 2020 5 750,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
14. 12. 2020 5 22 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
26. 4. 2021 5 22 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
7. 12. 2020 5 22 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
15. 3. 2021 5 22 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 22 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 22 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 750,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Čo vás naučíme

 • Používať premenné a dátové typy.
 • Vytvárať funkcie a procedúry.
 • Používať základné konštrukcie jazyka ako sú podmienky a cykly.
 • Ladiť aplikáciu.
 • Zachytávať runtimeové chyby.
 • Vytvárať vlastné formuláre a používať ovládacie prvky.
 • Mnoho ďalších praktických a užitočných postupov, ktoré budete využívať vo svojich aplikáciách.

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť algoritmizácie a programovania na úrovni kurzu PRG.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Príručka k príkladom, tlačená prezentácia preberanej látky.

Osnova kurzu

Úvod do vytvárania aplikácií pomocou Microsoft Visual Basic

 • Vlastnosti Microsoft Visual Basic
 • Práca vo vývojovom prostredí

Práca s programovým kódom

 • Moduly
 • Použitie okna editoru
 • Komentáre
 • Nastavenie prostredí
 • Automatické dopĺňanie kódu
 • Dialógové okná

Premenné a procedúry

 • Deklarácia premenných
 • Dátové typy
 • Konverzia dátových typov
 • Konštanty
 • Pole

Procedúry a funkcie

 • Procedúry a funkcie
 • Parametre funkcií a procedúr
 • Voliteľné parametre
 • Odovzdávanie parametrov hodnotou a referenciou
 • Vybrané vstavané funkcie

Riadenie toku programu

 • Logické a porovnávacie operátory
 • If..Then
 • Select..Case
 • Do..Loop
 • For..Next
 • Ukončenie cyklu

Práca s kolekciami

 • Čo je to kolekcia
 • Vytvorenie kolekcie
 • Prechod kolekcií pomocou cyklu For..Next
 • Prechod kolekcií pomocou cyklu For..Each
 • Ukážky kolekcií

Ladenie programu

 • Typy chýb
 • Watch window
 • Immediate window
 • Call Stack
 • Locals window
 • Krokovanie programu

Zachytávanie chýb

 • Run-time chyby
 • Objekt Err
 • Zreťazenie chýb
 • Inline error handling

Základy tvorby vlastných formulárov

 • Vlastné formuláre
 • Základy použitia ovládacích prvkov

Základy objektového programovania

 • Úvod do objektov
 • Použitie vlastností, metód a udalostí
 • Vytvorenie a použitie vlastnej triedy
 • Vytvorenie a použitie vlastnej vlastnosti
 • Vytvorenie a použitie vlastnej udalosti
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov