MS office aplikácie (Excel/Access)

Programujte makrá pre Microsoft Office alebo udržujete stále projekty na platforme VB6? Pokiaľ navštívite niektorý z našich kurzov na programovanie vo Visual Basicu, môžete si rozšíriť svoje obzory o samotné základy programovania, objektové programovanie, prácu s databázami alebo samotnými programami MS Office akými sú Excel alebo Access.