Kód kurzu: GOC301« Krok späť

Úvod do programovania v jazyku Microsoft Visual Basic .NET

Kurz je určený pre začínajúcich vývojárov, ktorí sa chcú zoznámiť s moderným jazykom Visual Basic .NET, objektovým prístupom vývoja a programovaním na platforme Microsoft .NET Framework. Na kurze sa naučíte vytvárať jednoduché aplikácie, deklarovať a používať premenné a polia, vytvárať procedúry a funkcie a pracovať s výnimkami. Veľká časť kurzu je zameraná na objektovo-orientované programovanie a zoznamuje účastníkov s pojmami ako je trieda, dedičnosť, polymorfizmus, interface, delegáti a mnoho ďalších.

GOPAS Official Curriculum
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
16. 11. 2020 5 800,00 EUR v cene kurzu Český jazyk Bratislava GOPAS Online
 
16. 11. 2020 5 20 700 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
19. 4. 2021 5 23 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v cene kurzu 50

Čo vás naučíme

 • Vytvárať jednoduché aplikácie v jazyku Visual Basic .NET
 • Vytvárať a používať premenné a polia
 • Vytvárať a používať metódy typu Sub, Function a Property
 • Implementovať štruktúry pre riadenie toku programu
 • Vysporiadať sa s chybami v programe
 • Používať objektovo-orientované programovanie a využívať v praxi pojmy ako dedičnosť, polymorfizmus, interface alebo napríklad abstraktné triedy či zdieľaní členovia
 • Získate znalosti a zručnosti, ktoré sú nutným predpokladom na to, aby ste mohli ďalej pokračovať v štúdiu databázových, webových, mobilných alebo windows aplikácií

Požadované vstupné znalosti

Základné znalosti programovacích techník a pojmov ako sú premenné, uzly a selekcie.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Knižná publikácia podľa ponuky odborných vydavateľstiev.

Osnova kurzu

Úvod

 • Základné koncepty platformy .NET
 • Vývojové prostredie
 • Vytvorenie Visual Basic .NET projektu

Premenné

 • Úvod do dátových typov
 • Vstavané dátové typy
 • Vlastné dátové typy
 • Rozsah platnosti premennej
 • Konverzia dátových typov

Bloky programu

 • Štruktúry pre riadenie toku programu
 • Použitie podmieňovacích výrazov
 • Použitie rozhodovacích štruktúr
 • Uzly

Správa chýb a výnimiek

 • Správa výnimiek
 • Zachytávanie výnimiek
 • Vyvolávanie výnimiek

Práca s metódami

 • Vytváranie procedúr a funkcií
 • Vstupné a vstupne výstupné parametre
 • Voliteľné parametre
 • Preťažovanie (overloading)

Práca s poľom

 • Deklarácia poľa
 • Inicializácia poľa
 • Prechádzanie poľa
 • Viacrozmerné polia
 • Obmedzenie polí a práca s kolekciami

Úvod do objektovo-orientovaného programovania

 • Úvod
 • Práca s objektovými triedami
 • Použitie zdieľaných členov
 • Polymorfizmus, dedičnosť a menné priestory

Vytváranie a ničenie objektov

 • Konštruktory
 • Garbage Collector, finalizácia a disposing objektov

Dedičnosť

 • Použitie dedičnosti
 • Virtuálne metódy a prepisovanie metód (overriding)
 • Zatieňovanie (shadowing)
 • Interface
 • Abstraktná trieda

Delegáti a udalosti

 • Definícia delegáta
 • Použitie delegáta
 • Multicast delegáta
 • CallBack a udalosti (events)

Vlastnosti (properties)

 • Definícia a použitie vlastností
 • ReadOnly vlastnosti
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov