Jazyk VB .NET

Visual Basic .NET je nová generácia jazyka Visual Basic postavená na platforme .NET Framework. Jedná sa o moderný objektovo orientovaný jazyk, ktorý sa neustále vyvíja a ktorý má veľmi širokú základňu vývojárov po celom svete. Tento jazyk je vhodný predovšetkým pre tých, ktorí majú už skúsenosti s programovaním v predošlých verziách jazyka Visual Basic. V prípade, že s programovaním na platforme .Net začínate, zvážte taktiež jazyk C#, ktorý vychádza zo syntaxe jazyka C/C++.