Kód kurzu: JCERT1« Krok späť

Príprava na Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer

Prípravný kurz na certifikáciu Java SE 8 Programmer I (kód 1Z0-808) a Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809), na získanie titulu Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (skrátene OCPJP 8). Skúška je pomerne zložitá a je veľmi vhodné sa na ňu dôkladne pripraviť. Kurz je určený pre skúsených java programátorov, nie je vhodný pre začiatočníkov. Dôraz kurzu je kladený predovšetkým na Java API (balíky java.lang, java.util, java.util.concurrent, java.text), ktoré sú na skúške dôkladne testované a mnoho javových programátorov z nich pozná len veľmi málo. Vždy sa snažíme logicky vysvetliť myšlienky týkajúce sa testovanej látky a nie len naučiť poslucháčov naspamäť odpovede na otázky. Súčasťou kurzu je simulátor skúšky zo stovkami ukážkových otázok, na ktorých si poslucháči môžu vyskúšať svoju pripravenosť. Ďalej je v cene kurzu tiež poukážka na absolvovanie oboch skutočných skúšok od Oracle (Pearson VUE) v pobočke GOPASu do 1/2 roka od konania kurzu. Ide o skúšky Java SE 8 Programmer I (1Z0-803) a II (1Z0-804). Alternatívne je možnosť si vybrať tiež absolvovanie rozdielovej skúšky Upgrade Java SE 7 to Java SE 8 OCP Programmer (1Z0-810) alebo Upgrade to Java SE 7 Programmer (1Z0-805), pokiaľ už poslucháč nejaký predchádzajúci certifikát SCJP alebo OCPJP vlastní alebo staršiu verziu Java SE 6 Programmer Certified Professional Exam (1Z0-851). Je veľmi vhodné absolvovať skúšku čo najskôr po absolvovaní kurzu, aby poslucháč nezabudol rôzne detaily, ktoré sa dozvedel počas týždnovej prípravy.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
16. 4. 2018 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
20. 8. 2018 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
26. 11. 2018 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
16. 4. 2018 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
20. 8. 2018 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
26. 11. 2018 5 41 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 41 500 CZK - 50
Brno5 41 500 CZK - 50
Bratislava5 1 675,00 EUR - 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre Java programátorov, ktorí by sa radi pripravili na skúšku OCPJP (1Z0-803 a 1Z0-804) alebo sa dozvedeli o mnohých nástrahách jazyka Java a radách na efektívnejšie programovanie.

Čo Vás naučíme

 • Generics a triedy z Java Collection Framework
 • Internacionalizáciu aplikácie (Locale, Format, printf)
 • Regulárne výrazy
 • Java IO a NIO.2
 • Súbežnosť viacerých vlákien, java.util.concurrent

Požadované vstupné znalosti

Skúsenosti s Javou na úrovni stredných projektov (naprogramovaných tisíc tried), odporúčané sú aspoň 2 roky praxe

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na ukážkových príkladoch, simulátor skúšky na počítačoch

Študijné materiály

Simulátor skúšky, vytlačené prezentácie

Osnova kurzu

1.Java IO a Java NIO

 • InputStream, Reader, OutputStream, Writer
 • Serializácia objektov
 • Path, Files, FileStore, FileSystem

2. Zoznamy a kolekcie

 • Generics
 • Pole, java.util.Arrays, java.util.Collections
 • Iterable a foreach
 • List, Set, NavigableSet, Queue, Deque
 • BlockingQueue, BlockingDeque
 • Popis a využitie všetkých implementácií kolekcií v java.util a java.util.concurrent
 • Map, NavigableMap
 • ConcurrentMap, ConcurrentNavigableMap

3. Súbežnosť a vlákna

 • Vlákno (Thread), Runnable
 • Vzájomné vylúčenie vlákien, sekcie synchronized
 • Synchronizácia vlákien, Object.wait(), Object.notifyAll()

4. Java.util.concurrent

 • Balík java.util.concurrent, Runnable, Callable, Executor, Future
 • BlockingQueue, problém producer-consumer
 • Zámky, Lock, ReadWriteLock, Semaphore
 • Synchronizácia behu, CountDownLatch, CyclicBarrier, Phaser

5. Práca so Stringy

 • String, StringBuilder, Collator
 • Formátovanie pomocou java.util.Formatter, printf()
 • Regulárne výrazy, Pattern, Matcher, Scanner

6. Internacionalizácia a lokalizácia (I18N, L12N)

 • Locale, TimeZone, Currency
 • java.text.*, NumberFormat, DateFormat, MessageFormat

7. Princípy OOP a návrhové vzory

 • Vzťahy has-a, is-a
 • Odkazy medzi objektami (Association), agregácia, kompozícia
 • Jednoúčelovosť (Cohesion)
 • Vzor Factory
 • Vzor Singleton
 • Vzor Builder
 • Vzor DAO

8. Deklarácia a syntax Javy

 • Poradie inicializácie
 • Vnútorné triedy - statické, inštančné, lokálne, anonymné
 • Enum a vnútorné triedy
 • Výnimky
 • Správne používanie try ... catch ... finally
 • assert()

9. Novinky z Java 8

 • StringJoiner
 • Nové Date and Time API
 • Lambda výrazy a streamy
Žiadna literatura.
Uvedené ceny sú bez DPH.