Kód kurzu: CPP_STD« Krok späť

Jazyk C++ – moderný C++, šablóny a štandardné knižnice

Kurz je navrhnutý pre C++ programátorov, ktorí sa chcú zoznámiť s návrhom šablónových funkcií a tried a s použitím štandardných C++ knižníc (STL).

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
21. 5. 2018 5 675,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
13. 8. 2018 5 675,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
17. 12. 2018 5 675,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
23. 4. 2018 5 20 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
17. 9. 2018 5 20 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
16. 7. 2018 5 20 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
19. 11. 2018 5 20 500 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 20 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 20 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR v cene kurzu 50

Čo Vás naučíme

 • Šablóny funkcií a princíp STL algoritmov
 • Použitie predikátov a funkčných objektov
 • Šablóny tried a princíp STL kontajnerov
 • Koncept iterátorov
 • Vkladacie a prúdové iterátory
 • STL adaptéry
 • Automatická správa dynamicky alokovanej pamäte

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzu Programovací jazyk C a C++ - objekty v jazyku C++ (MSCPO)

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

 • Materiály ku kurzu v elektronickej podobe.

Osnova kurzu

Šablóny funkcií

 • Princíp generického programovania
 • Kľúčové slovo templára
 • Rozvinutie šablóny, implicitné a explicitné určenie parametrov šablóny
 • Špecializácia šablóny (výnimky zo šablóny)
 • Návrh parametrov šablóny
 • Základné algoritmy copy, accumulate, find, count, min_element, replace, reverse

Volateťné entity jazyka C++

 • Preťaženie operátora ( ) - guľaté zátvorky
 • Návrh a použitie objektov a predikátov
 • Modifikácie a prispôsobovanie základných algoritmov for_each, transform,
 • find_if, count_if, replace_if, min_element, accumulate.

Šablóny tried

 • Návrh generického kontejneru
 • Základné operácie s kontajnermi
 • Koncept iterátoru a použitie kontajnerov v algoritmoch

Špeciálne iterátory

 • Návrh vkladacieho iterátoru
 • Použitie funkcií back_inserter, front_inserter, inserter
 • Prúdové iterátory input_stream_iterator, output_stream_iterator

Základné STL kontejnery

 • Kontejner vector, jeho štrukúura a rozhranie
 • Alokačné stratégie vektoru a invalidovanie iterátorov
 • Generovanie prvkov, algoritmus generácie
 • Spätné iterátory
 • Kontejnery deque, list a ich špeciálne vlastnostni
 • Triedenie vektoru a zoznamu, duplikovanie STL algoritmu členskou metódou kontajneru
 • Odstránenie prvkov z poľa, vektoru či zoznamu pomocou remove

STL reťazce

 • Trieda basic_string, string a wstring
 • Elementárna reťazová operácia
 • Neformátovanie čítanie reťazcov z prúdu getline
 • Reťazové prúdy v hlavičke

Asociatívne kontajnery

 • Kontajnery set, multiset
 • Určovanie triediaceho kritéria
 • Algoritmy find, count, lower_bound, upper_bound
 • Množinové operácie set_union, set_intersection, set_difference,
 • set_symmetric_difference
 • Kontajnery map, multimap a ich použitie
 • Operátor [] pri kontajneri map
 • Pomocná trieda pair

Tajomstvo hlavičkového súboru

 • Preddefinované funkčné objekty less, greater, equal_to, plus, minus,
 • multiply…
 • Viazanie parametrov bind1st, bind2nd
 • Adaptéry členských funkcií mem_fun, mem_fun_ref
 • Adaptér pre normálne funkcie ptr_fun

Automatická správa zdrojov / pamäte

 • Návrhový vzor smart pointer
 • Návrh, správne a nesprávne použitie triedy auto_ptr
 • Novinky TR1: shared_ptr (bind, mem_fn)
Elektronické prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov