Kód kurzu: GOC272« Krok späť

Architektúra softwarových systémov

Tento kurz je zameraný predovšetkým na zoznámenie sa s architektonickými princípmi tvorby Enterprise aplikácií metódou aplikácie adekvátnych architektonických vzorov. Naučíte sa používať architektonické vzory pre efektívnu tvorbu informačných systémov, resp. ich častí. Počas kurzu bude ukázaný rad techník, metód, postupov a praktík Best Practices, použiteľných v jednotlivých etapách a disciplínach tvorby softwaru. Cieľom kurzu je priniesť lepšie pochopenie princípov používania architektonických vzorov prostredníctvom praktických príkladov. Počas celej doby trvania kurzu sú preberané témy demonštrované a prakticky riešené na prípadovej štúdii, na ktorej sa pracuje samostatne i v tímoch, pod vedením lektora.

GOPAS Official Curriculum
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
GTK 18. 4. 2018 2 505,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
12. 7. 2018 2 505,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
24. 9. 2018 2 505,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
24. 5. 2018 2 16 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
4. 10. 2018 2 16 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
10. 5. 2018 2 16 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
13. 8. 2018 2 16 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
22. 11. 2018 2 16 200 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 16 200 CZK v cene kurzu 20
Brno2 16 200 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 505,00 EUR v cene kurzu 20

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre softwarových architektov, designérov vývojárov a programátorov, ktorí si chcú rozšířit svoje portfolio znalostí a vedomostí v oblasti princípov a tvorby architektúry.

Čo Vás naučíme

 • Rozhodovať o architektúre aplikácií.
 • Správne chápať vzory vo vývoji architektúry informačných systémov.
 • Efektívne navrhovať architektúru tzv. „enterprise aplikáciou“.
 • Prakticky používať (nielen) architektonické vzory.

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch

  Študijné materiály

  Knižná publikácia podľa ponuky odborných vydavateľstiev.

  Osnova kurzu

  Úvod do problematiky vývoja softwaru (SW)

  • Metodiky tvorby SW - vodopádové a iteračné - prístup k architektúre
  • Základné disciplíny a s nimi súvisiace artefakty
  • Pojem softwarovej architektúry
  • UML diagramy a UP SAD - architektúra v kontexte tvorby softwaru
  • Prototypovanie a architektúra
  • Zoznámenie sa so SW nástrojmi (príp. inštalácie)

  Konceptuálne modelovanie a modelovanie požiadaviek

  • Realizácia doménového modelu a modelu business procesov
  • Tvorba modelu jednania (Use Case Model) odvodením z business analýzy
  • Metódy špecifikácie nefunkčných požiadaviek
  • Architektúrna analýza
   • Princíp variačných a evolučných bodov
   • Použitie metód „technical memo“ a „architectural decisions“

  Architektúrne vzory

  • Klasifikácie, princípy, kazyk vzorov, metavzory

  Vzory v návrhu a ich aplikácia v architektúre

  • GRASP vzory
  • GoF design patterns - štruktúry, správanie, tvorba (objektov)
  • Praktické ukážky v Jave

  Štrukturálne vzory tzv. „enterprise aplikáciou“

  • Kategórie a princípy štrukturálnych vzorov
  • Vzory pre tvorbu prezentačnej vrstvy informačných systémov
  • Vzory orientované na tvorbu GUI - prezentácia
  • Vzory tzv. „business vrstvy“
  • Vzory pre realizáciu ORM - Object-Relational Mapping
  • Princípy tvorby vlastného persistentného rozhrania (frameworku)
  • Predvedenie persistentnó frameworku Hibernate - s príkladmi v jave
  • Vzory pre distribúciu dát - princípy zhlukovania (clustering)
  • Diskusia oxymoronu transparencia distribúcie
  • Prípadová štúdia s príkladmi v jazyku Java

  Webové architektúry a ich princípy

  • Princíp architektúry AJAX

  Frameworky pre tvorbu webových aplikácií - Struts, Struts2, Spring, JSF

  Komponentový framework JEE - príklady v Jave

  SOA prístup k architektúre vo veľkom a v malom - princípy

 • Patterns of Enterprise Application Architecture

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.


  Graf nadväzností kurzov