Kód kurzu: GOC260« Krok späť

Modelovanie pomocou Enterprise Architect v praxi

Tento kurz je zameraný na praktické zvládnutie nástrojov Enterprise Architect (EA). Nástroj EA sa používa na analýzu, návrh, dokumentáciu, podporu manažmentu, podporu transformácie modelov (MDA) a na podporu vizuálnej komunikácie v tíme. Enterprise Architect slúži najmä na podporu tímových softwarových projektov. Na tomto kurze sa zameriame na široké spektrum funkcií tohto nástroja a jeho praktické vyskúšanie. Cieľom tohto kurzu je zoznámiť účastníkov s funkciami nástroja Enterprise Architect, ktoré môžu efektívne využiť pri tvorbe analytických a návrhových modelov v jazyku UML. Nástroj podporuje i niektoré iné modelovacie jazyky, ako napr. BPMN. Funkcie nástroja Enterprise Architect pokrývajú väčšinu požiadaviek analytika a designéra SW aplikácií, ktoré sa vyskytujú v bežnej praxi. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s nástrojom Enterprise Architect žiadne skúsenosti.

Predošlé kurzy

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
30. 9. 2020 3 555,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
21. 12. 2020 3 555,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
29. 7. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
7. 10. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
16. 12. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
12. 8. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
16. 9. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
21. 10. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
2. 12. 2020 3 16 800 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 16 800 CZK v cene kurzu 30
Brno3 16 800 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 555,00 EUR v cene kurzu 30

Čo vás naučíme

 • Ovládať funkcie nástroja, vykonávať konfiguráciu spôsobu správania sa nástroja
 • Navrhnúť štruktúru projektu, využiť podporu pre riadenie projektu
 • Vytvárať rôzne diagramy
 • Generovať kódy z grafickej reprezentácie tried, generovať DDL z grafickej reprezentácie databázových tabuliek
 • Vykonávať spätné inžinierstvo (Reverse Engineering) pri návrhu tried a databázových tabuliek
 • Vykonávať MDA transformáciu tried
 • Generovať dokumentáciu projektu

Požadované vstupné znalosti

Základná znalosť UML a práce s EA na úrovni kurzu GOC26

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch

Študijné materiály

Príručka ku kurzu spoločnosti GOPAS podľa programu kurzu

Osnova kurzu

Úvod do nástroja s Enterprise Architect

 • zoznámenie sa s filozofiou nástroja Enterprise Architect
 • používaná terminológia

Zoznámenie sa s:

 • štruktúrou projektu
 • štruktúrou koreňového modelu
 • štruktúrou pohľadu
 • Model View balíčkami

Modelovanie v procese analýzy a návrhu SW

 • modelovanie procesov (diagram aktivít v UML, diagram BPMN)
 • modelovanie požiadaviek (Requirements Model)
 • model prípadov používania (Use Case Model), štruktúrovaný scenár, generovanie súvisiaceho diagramu aktivít
 • modelovanie analytických tried (Class Diagram), generovanie stavového diagramu objektu, sekvenčný diagram
 • generovanie zdrojového kódu triedy, generovanie triedy v diagrame z kódu v súbore
 • modelovanie databázových tabuliek, MDA transformácia triedy -> databázová tabuľka
 • generovanie DDL skriptu, import tabuliek databázy do diagramu (Reverse Engineering)
 • model užívateľského rozhrania (User Interface)

Generovanie dokumentácie modelov, práca so šablónami

Matice relácií trasovania vzťahov medzi prvkami modelu, okno Traceability

Funkcie pre riadenie projektu

Podpora spolupráce v tíme

 • riadenie prístupu k zmenovým funkciám (Security by Role)
 • export/import častí projektu vo formáte XMI a CSV
 • export/import UML profilu
 • export/import referenčných dát
 • koordinácia zdieľania častí modelu medzi užívateľmi (Version Control)

Inštalácia Enterprise Architect s repozitármi uložená v databáze

Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.