Kód kurzu: GOC261« Krok späť

Management softwarových projektov

Tento kurz sa zaoberá základnými princípmi a špecifikami projektov, ktorých produktom je software. Zoznámite sa s podstatou vývoja softwaru a možnými spôsobmi prístupu k tvorbe softwaru. Uvedieme vás do problematiky riadenia softwarových projektov podľa klasického aj procesného prístupu. Naučíte sa používať postup plánovania pomocou Use Case, techniky adaptívneho a prediktívneho plánovania metód "Risk Driven" a "Test-First Development" a metód odhadov nákladov na vývoj softwaru. Dôraz je kladený na princípy riadenia evolučných projektov, riešenie prechodu na interaktívny spôsob vývoja a na spôsob adaptácie CASE nástoja. Taktiež sa zoznámime s podstatou riadenia a zabezpečenia kvality softwaru z hľadiska procesných metodík a štandardov ISO, CMMI-SW a IEEE. Referenčnou metodikou pre väčšinu definovaných postupov je tzv. "Unified Process (UP)".

Predošlé kurzy

GOPAS Official Curriculum
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
18. 4. 2018 2 460,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
6. 8. 2018 2 460,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
26. 11. 2018 2 460,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
25. 6. 2018 2 13 600 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
8. 11. 2018 2 13 600 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
9. 7. 2018 2 13 600 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
15. 10. 2018 2 13 600 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 13 600 CZK v cene kurzu 20
Brno2 13 600 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 460,00 EUR v cene kurzu 20

Používateľská náročnosť

Predošlé kurzy

Čo vás naučíme

 • Chápať špecifiká managementu softwarových projektov
 • Efektívne plánovať
 • Prakticky používať a využívať empirické metódy odhadov nákladov

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť UML
 • Znalosť základných princípov business analýzy a objektovo-orientovanej analýzy a návrhu

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

 • Knižné publikácie podľa ponuky odborných vydavateľstiev.

Osnova kurzu

Úvod do metodík tvorby softwaru (SW)

 • Metodiky tvorby SW
 • Vodopádový prístup k tvorbe SW - výhody a nevýhody
 • Iteračný/evolučný prístup k tvorbe SW - ťažké metodiky
 • Metodiky UP, RUP, EUP
 • Agilný prístup k tvorbe SW - manifesto, modelovanie
 • Metodiky XP, Scrum, AUP, Crystal
 • UC-centered metodiky a metodika FDD, princíp Feature List
 • Zoznámenie sa so SW nástrojmi (príp. inštalácia)

Metodika UP

 • Základné disciplíny a s nimi súvisiace artefakty
 • Použitie jazyka UML
 • Ujasnenie si vzájomného vzťahu UML a UP, resp. ďalších metodík
 • Princíp RDD, TDD, Architecture-centric, UC-centered vývoja a riadenia SW

Fáza incepcie

 • Prvotné nastavenie projektových artefaktov a konfigurácií
 • Princípy, postupy
 • Príklad - Case štúdie
 • IBM RUP Best Practices

Princípy prototypovania a riadenia počas prototypovania

Metódy odhadovania nákladov softwarových projektov

 • Metóda COCOMO II
 • COCOMO II a NASA Case štúdie
 • Metóda odhadu pomocou funkčných bodov (FP)
 • Metóda odhadu funkčným rozkladom a jej implementácia

Fáza elaborácie - 1. iterácia v UP

 • Artefakty elaborácie a ich management
 • Princíp artefaktu Development Case v UP

Efektívne metódy verifikácie, validácie a testovania modelov

Spôsoby riadenia kvality vývoja a kvality softwarového produktu

SW pre riadenie vývoja SW

Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.