Adobe Flash aplikácie

Adobe Flash je grafický vektorový program, momentálne vo vlastníctve spoločnosti Adobe (predtým Macromedia). Používa sa predovšetkým na tvorbu (prevažne internetových) interaktívnych animácií, prezentácií a hier. Rozšírenie Flashu na internete pomohla malá veľkosť výsledných súborov, pretože sa uchovávajú vo vektorovom formáte, a preto vo väčšine prípadov vytlačili flashové bannery tie klasické, skôr používané vo formáte GIF. Flash má tiež vlastný implementovaný jazyk ActionScript, ktorý slúži k rozvinutiu všetkých možností interaktívnej animácie a vývoju robustných aplikácií, v aktuálnych verziách je ActionScript pomerne vyspelý objektovo orientovaný programovací jazyk. Pokiaľ sa chcete naučiť vyvíjať a používať Flash a vyvíjať aplikácie na tejto platforme, potom si môžete vybrať z nasledujúcich kurzov.