Kód kurzu: MOC 20488« Krok späť

Vývoj aplikácií pre Microsoft SharePoint Server 2013

Na kurze Vývoj aplikácií pre Microsoft SharePoint Server 2013 sa účastníci naučia základné zručnosti, ktoré sú spoločné pre takmer všetky aktivity vývoja na platforme SharePoint. Patria sem: práca s server-side a client-side objektovým modelom, vývoj a nasadenie funkcií, riadenie identity a oprávnení, dotazovanie a aktualizácia zoznamov dát, používanie workflow pre správu obchodných procesov a prispôsobenie užívateľského rozhrania.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 30 850 CZK v cene kurzu 50
Brno5 30 850 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR 270,00 EUR 50

Čo vás naučíme

 • Navrhnúť a riadiť funkcie a riešnia.
 • Rozvíjať kód pre vlastné server-side komponenty.
 • Správa a prispôsobenie autentizácie a autorizácie.
 • Vlastné stránky, zoznamy a správa životného cyklu stránky.
 • Možnosti aplikácie SharePoint.
 • Použitie objektového modelu na strane klienta a REST API.
 • Vyvíjať provider-hosted a auto-hosted SharePoint aplikácie.
 • Distribúcia a nasadenie aplikácií SharePoint.
 • Vytvárať vlastné workflows pre automatizáciu obchodných procesov.
 • Prispôsobovať vzhľad a správanie sa prvkov užívateľského rozhrania.
 • Vlastná navigáci webu a branding.

Pre koho je kurz určený

 • Kurz je určený pre profesionálnych vývojárov, ktorí vyvíjajú riešenia pre produkty a technológie SharePoint. I keď sú nutné isté znalosti s vývojom SharePoint riešení, neočakávajú sa predchádzajúce skúsenosti s novými funkciami v produkte SharePoint Server 2013.
 • Ideálny kandidát je technický vedúci s najmenej štyrmi rokmi skúseností so SharePoint a vývojom webových aplikácií.

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť vývoja pomocou Visual Studio 2010 alebo Visual Studio 2012.
 • Základná znalosť vývoja na platforme SharePoint vo verzii 2013 alebo predchádzajúcich verziách.
 • Skúsenosti s vývojom Visual C # a. NET Framework 4.5.
 • Základná znalosť ASP.NET a server-side vývoj webových technológií, vrátane požiadaviek / odpovedí a životného cyklu stránky.
 • Základná znalosť AJAX a asynchrónnych programovacích techník.
 • Základné znalosti klientskych webových technológií vrátane HTML, CSS a JavaScript.
 • Základná znalosť prístupu autentizácie a autorizácie, vrátane claims-based autentizácie.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Odporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova

Modul 1: SharePoint ako platforma pre vývojárov

 • Úvod do vývoja na platforme SharePoint
 • Pochopenie modelov nasadenia a modelov spustenia

Modul 2: Práca s objektmi SharePoint

 • Pochopenie hierarchie SharePoint objektov
 • Práca s webmi
 • Práca s Execution Contexts

Modul 3: Práca so zoznamami a knižnicami

 • Používanie zoznamov a knižníc objektov
 • Dotazovanie a načítanie zoznamov dát
 • Práca s rozsiahlymi zoznamami

Modul 4: Navrhovanie a riadenie Features a Solutions

 • Práca s Features
 • Nasadenie Solutions
 • Práca so sandboxed Solutions

Modul 5: Programovanie na strane serveru

 • Vývoj Web Parts
 • Použitie Event Receivers
 • Použitie Timer Jobs
 • Ukladanie konfiguračných dát

Modul 6: Správa identity a oprávnení

 • Pochopenie Identity Management v službe SharePoint 2013
 • Správa oprávnení v službe SharePoint 2013
 • Konfigurácia overovania na základe Forms-Based autentizácie
 • Prispôsobenie Authentication Experience

Modul 7: Riadenie užívateľských komponentov a životného cyklu

 • Prehľad komponentov
 • Definovanie vlastných zoznamov
 • Definovanie užívateľských lokalít
 • Správa webov služby SharePoint

Modul 8: Predstavujeme aplikácie pre SharePoint

 • Prehľad aplikácií pre SharePoint
 • Vývoj aplikácie pre SharePoint

Modul 9: Vývoj aplikácií na strane klienta

 • Použitie objektového modelu na strane klienta pomocou jazyka JavaScript
 • Použitie REST API pomocou jazyka JavaScript

Modul 10: Vývoj hostovaných SharePoint aplikácií

 • Prehľad hostovaných SharePoint aplikácií
 • Konfigurácia vzdialených hostovaných aplikácií
 • Vývoj hostovaných SharePoint aplikácií

Modul 11: Publikovanie a distribúcia aplikácií

 • Architektúra riadenia aplikácií
 • Aplikačné balíčky
 • Publikovanie aplikácií
 • Inštalácia, aktualizácia a odinštalácia aplikácie

Modul 12: Automatizácia podnikových procesov

 • Vysvetlenie Workflows služby SharePoint 2013
 • Vytváranie Workflows pomocou aplikácie Visio 2013 a SharePoint Designer 2013
 • Vytváranie Workflows pomocou aplikácie Visio 2012

Modul 13: Správa taxonómie

 • Správa taxonómie v službe SharePoint 2013
 • Práca s typmi obsahu
 • Práca s pokročilými funkciami typov obsahu

Modul 14: Prispôsobenie prvkov užívateľského rozhrania

 • Vytváranie vlastných akcií
 • Použitie komponentov užívateľského rozhrania na strane klienta

Modul 15: Navigácia a Branding

 • Vytvorenie a použitie motívov
 • Branding a návrh webov
 • Prispôsobenie obsahu pre rôzne platformy a zariadenia
 • Konfigurácia a prispôsobenie navigácie
Tištěná příručka MOC20488

Cena:
8750 CZK
elektronická příručka MOC20488

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC20488

Cena:
345 EUR
elektronická příručka MOC20488

Cena:
270 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.