ASP.NET

ASP.NET je v súčasnej dobe ponúka 3 rôzne technológie. Historicky najstarší je ASP.NET WebForms, ktorý prináša objektový prístup do programovania webových aplikácií a vďaka používaniu serverových ovládacích prvkov i určitý odstup od html kódu. Sú relatívne zložité na naučenie, na druhú stranu vďaka ľahkej tvorbe komponentov a ich znovu použiteľnosti rôznych aplikácií môžu ušetriť veľa času. ASP.NET WebForms sa venuje väčšina kurzov tejto kategórie.

ASP.NET MVC je technológia, ktorá vznikla neskôr a hlavným dôvodom bolo uľahčenie prechodu vývojárom z iných platforiem a použitie architektonického vzoru Model-View-Controller. Táto technológia ponúka lepšiu kontrolu nad html výstupom a je jednoduchšia na naučenie, na druhú stranu veľa vecí, ktoré sú vo WebForms vstavané, musíte v MVC písať sami alebo použiť riešenie tretích strán. Tejto téme sa venuje kurz GOC339.

Poslednou technológiou je ASP.NET Web Pages, ktorá sa hodí pre jednoduchšie aplikácie alebo pre začiatočníkov.

ASP.NET