Kód kurzu: MOC 20687« Krok späť

Windows 8 – nasadenie a správa

Základný päťdňový kurz, ktorý zoznámi začínajúcich správcov staníc so správou operačného systému Windows 8. Účastníci sa dozvedia, ako systém nainštalovať, ako ho spravovať, sledovať a riešiť problémy. Na kurze sú preberané témy od nastavenia parametrov siete, cez zabezpečenie, až po správu dát a riešenie problémov, sledovanie a optimalizáciu výkonu. Kurz nepredpokladá predchádzajúce znalosti operačných systémov Windows 7 alebo Windows Server 2008/2008 R2 a je tak určený začínajúcim správcom. Pre skúsenejších administrátorov je vhodnejší kurz MOC 20417, ktorý len dopĺňa znalosti zo starších technológií.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 28 350 CZK v cene kurzu 50
Brno5 28 350 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 650,00 EUR 270,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre začínajúcich správcov klientskych staníc s Windows 8. Predpokladajú sa len minimálne alebo žiadne predchádzajúce znalosti správy operačných systémov Windows. Kurz nie je priamo určený pre už skúsených správcov Windows 7, ktorým by priniesol len časť noviniek, ktoré nepokrývajú celú časovú dotáciu kurzu.

Čo vás na kurze naučíme

 • Naplánovať čistú inštaláciu alebo povýšenie starších verzií Windows na operačný systém Windows 8
 • Spravovať disky, diskové oddiely, súborové systémy a obzvlášť NTFS a jeho zabezpečenie i zdieľané súbory
 • Nastaviť sieťové pripojenie a riešiť problémy s jeho konektivitou ako v pevných, tak v bezdrôtových (WiFi) sieťach
 • Zabezpečiť sieťové spojenie i lokálne dáta
 • Pripraviť stanice pre použitie na cestách a riešiť problémy mobilných klientov
 • Vytvárať a spravovať virtuálne počítače na platforme Hyper-V
 • Zálohovať a obnoviť dáta i nastavenia operačného systému zo zálohy i v prípade poruchy

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Základné skúsenosti s prácou v prostredí Windows operačných systémov ako je Windows XP, Windows 7 alebo Windows 8
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami a samostatnými cvičeniami na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V.
 • Samostatné praktické cvičenia zaberajú obvykle minimálne tretinu času stráveného na kurze.

Študijné materiály

Originálne študijné príručky a materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.
Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku s prezentáciou a doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.
Študijné materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály.

Osnova kurzu

 • Predstavenie Windows 8
 • Príprava na inštaláciu
 • Inštalácia a povýšenie na Windows 8
 • Automatizácia inštalácie
 • Prenos nastavenia a dát zo starších systémov
 • Správa diskov, diskových oddielov a úložísk
 • Práca s virtuálnymi diskami
 • Inštalácia a správa ovládačov zariadení
 • Sieťové technológie IPv4 a IPv6
 • Prideľovanie IP adries a DHCP
 • Preklad mien v TCP/IP sieťach pomocou DNS
 • Nastavenie Windows Firewall
 • Zabezpečenie sieťových komunikácií
 • Windows Defender
 • Správa súborov na NTFS a ich zabezpečenie
 • Zdieľanie súborov a riadenie prístupu ku zdieľaným adresárom
 • Kompresia súborov
 • Tlačiarne a tlačové služby
 • Prehľad SkyDrive
 • Overovanie užívateľov a riadenie prístupu
 • Správa a použitie Group Policy
 • Šifrovanie súborov pomocou EFS a šifrovanie diskových oddielov s BitLocker
 • Ovládanie User Account Control
 • Inštalácia a konfigurácia aplikácií
 • Aplikácie na Windows Store
 • Nastavenie Internet Explorer
 • Obmedzenie a blokovanie aplikácií
 • Sledovanie a optimalizácia výkonu
 • Sledovanie a zvýšenie spoľahlivosti
 • Nastavenie pre prenosné zariadenia
 • Vzdialený prístup, vzdialená plocha a vzdialená pomoc
 • DirectAccess
 • Virtuálne počítače na platforme Hyper-V
 • Vytváranie virtuálnych počítačov
 • Správa virtuálnych diskov VHD
 • Snímky diskov a ich správa
 • Zálohovanie a obnova

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácií MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft i naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky Microsoft ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností nutných k efektívnej práci s daným produktom.
MOC kurzy obvykle pokrývajú takmer všetky oblasti požadované pri zodpovedajúcich certifikačných skúškach. Ich prebraniu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěná příručka MOC 20687

Cena:
8750 CZK
Elektronická příručka MOC 20687

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC 20687

Cena:
345 EUR
Elektronická příručka MOC 20687

Cena:
270 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov