Kód kurzu: MOC 6294« Krok späť

Windows 7 – nasadenie v podnikovom prostredí

Tento pokročilý päťdňový kurz ponúka správcom znalosti a skúsenosti potrebné na centrálnu distribúciu a inštaláciu operačných systémov, na modifikáciu distribučných balíčkov, centrálne riadenie ovládačov zariadení a inštaláciu ďalších aplikácií.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Brno5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR 270,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre správcom klientskych staníc v podniku, ktorí sa chcú špecializovať v oblasti nasadzovania klientskych operačných systémov, ich konfigurácie a správy. Na tomto kurze sa študenti naučia plánovať a nasadzovať Windows 7 operačný systém vo veľkých organizáciách. Naučia sa tiež navrhovať, konfigurovať a spravovať prostredie klientskeho operačného systému Windows 7. Tento kurz pomôže študentom v príprave na certifikačnú skúšku 70-686, Pro: Windows 7, Enterprise Desktop Administrator.

Čo vás naučíme

 • Pripraviť sa na nasadenie Windows 7 v podnikovom prostredí
 • Vyhodnotiť a riešiť problémy s kompatibilitou aplikácií pod Windows 7
 • Zvoliť najvhodnejšiu metódu nasadenia Windows 7 vo vašom podniku
 • Navrhnúť štandardný inštalačný obraz Windows 7 pre váš podnik
 • Nasadzovať Windows 7 pomocou WAIK
 • Nasadzovať Windows 7 pomocou WDS
 • Nasadzovať Windows 7 metódou Lite-Touch inštalácie
 • Nasadzovať Windows 7 metódou Zero-Touch inštalácie
 • Migrovať užívateľské nastavenia pomocou nástrojov Windows Easy Transfer a User State Migration Tool 4.0
 • Navrhovať, konfigurovať a spravovať prostredie Windows 7
 • Plánovať a nasadzovať aplikácie a aktualizácie na Windows 7 klientske počítače

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť TCP/IP a konceptov sieťovania
 • Aspoň jednoročná skúsenosť so správou prostredia postavenom na Microsoft Windows.
 • Znalosť skriptovania a dávkových súborov.
 • Skúsenosti s nasadzovaním klientskych staníc s operačnými systémami Windows.
 • Schopnosť riešiť problémy so zabezpečením, sieťové problémy a problémy s hardvérom.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Originálna učebnica spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.

Osnova

Modul 1: Príprava pre nasadenie Windows 7 klientskeho operačného systému v podniku
Modul vysvetľuje ako naplánovať a zrealizovať efektívnu prípravu na nasadenie klientov s operačným systémom Windows 7. Na začiatku sa diskutuje životný cyklus nasadzovania klientov - tak z hľadiska OS, ako i hardvéru. Taktiež sa diskutuje o spôsoboch vyhodnocovania súčasného prostredia a licencovania.

 • Životný cyklus klientskych staníc
 • Nasadzovanie klientskych staníc: Výzvy a potenciálne prekážky
 • Nástroje a technológie používané počas životného cyklu nasadenia klientskych staníc
 • Analýza aktuálneho prostredia pre nasadenie Windows 7
 • Aktivácia Windows 7

Modul 2: Analýza kompatibility aplikácií s Windows 7
Modul popisuje postup pre riešenie bežných problémov s kompatibilitou aplikácií pri typickom nasadzovaní operačného systému. Vysvetľuje tiež použitie nástroja Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT), ktorý umožňuje inventarizovať, analyzovať a riešiť problémy spojené s kompatibilitou aplikácií.

 • Kompatibilita aplikácií
 • Vyhodnotenie a riešenie problémov s kompatibilitou aplikácií pomocou ACT 5.5

Modul 3: Metódy nasadzovania operačného systému Windows 7
Modul popisuje rôzne scenáre nasadenia a metódy, ktoré je možné využiť pri nasadzovaní Windows 7. Zaoberá sa tiež rôznymi nástrojmi a technológiami, ktoré sú k dispozícií v jednotlivých situáciách.

 • In-place nasadenie
 • Side-by-Side nasadenie
 • Lite-Touch nasadenie
 • Zero-Touch nasadenie

Modul 4: Návrh štandardného obrazu Windows 7
Modul vysvetľuje architektúru pre vytváranie inštalačných obrazov ktorú je možné využiť pre tvorbu a nasadenie vlastných obrazov Windows 7 operačného systému. Popisuje taktiež jednotlivé fázy aplikovania inštalačného obrazu, ako i možnosti jeho správy vo Windows 7.

 • Prehľad architektúry inštalácie Windows 7
 • Proces vytvárania inštalačného procesu
 • Výber stratégie pre tvorbu inštalačných obrazov
 • Voľba metódy obsluhy inštalačných obrazov

Modul 5: Nasadzovanie Windows 7 pomocou WAIK
Modul vysvetľuje architektúru pre prácu s inštalačnými obrazmi uplatnenú vo Windows AIK 2.0, ktorý je možné využiť na vytvorenie a nasadenie vlastných Windows 7 inštalačných obrazov.

 • Prehľad WAIK 2.0
 • Tvorba referenčného inštalačného obrazu Windows 7 pomocou Windows SIM a Sysprep
 • Správa Windows PE
 • Vytvorenie, aplikovanie a obsluha inštalačného obrazu Windows 7

Modul 6: Nasadzovanie Windows 7 pomocou WDS (Windows Deployment Services)
Tento modul sa zaoberá využitím služby WDS pri nasadzovaní vlastných inštalačných obrazov Windows 7 na klientske počítače nachádzajúce sa v rámci sieťovej infraštruktúry.

 • Úvod do WDS
 • Návrh a konfigurácia WDS pre nasadzovanie Windows 7

Modul 7: Nasadzovanie Windows 7 formou Lite-Touch inštalácie
Modul rozoberá návrh prostredia pre Lite-Touch inštaláciu (LTI) a poskytuje prehľad použiteľných techník pre tvorbu a nasadzovanie Windows 7 pomocou MDT.

 • Návrh prostredia pre LTI
 • Implementácia MDT 2010 pre nasadzovanie Windows 7

Modul 8: Nasadzovanie Windows 7 formou Zero-Touch inštalácie
Modul sa zaoberá nevyhnutnými prerekvizitami a postupmi pre nasadzovanie Windows 7 pomocou inštalačnej metodológie Zero-Touch.

 • Návrh prostredia pre ZTI
 • Nasadenie Windows 7 formou ZTI a využitím nástrojov MDT 2010 a Configuration Manager 2007

Modul 9: Migrácia užívateľských nastavení pomocou WET a USMT 4.0
Tento modul popisuje migráciu užívateľských nastavení a využitie nástrojov Windows Easy Transfer (WET) a Windows User State Migration Tool (USMT) v rôznych migračných scenároch.

 • Úvod do migrácie užívateľských nastavení
 • Úvod do USMT 4.0
 • Plánovanie migrácie užívateľských nastavení (USMT 4.0)
 • Migrácia užívateľských nastavení pomocou USMT 4.0

Modul 10: Návrh, konfigurácia a správa prostredia klientskeho operačného systému
Modul vysvetľuje ako navrhovať, konfigurovať a spravovať prostredie systému Windows 7. Zaoberá sa konkrétne skupinovými politikami, Internet Explorerom a nastaveniami zabezpečenia systému.

 • Úvod do plánovania konfigurácie klienta
 • Návrh a konfigurácia štandardných systémových nastavení
 • Návrh a konfigurácia nastavení Internet Explorera
 • Návrh a konfigurácia nastavení zabezpečenia systému
 • Návrh a implementácia skupinových politík
 • Riešenie problémov spojených so skupinovými politikami

Modul 11: Plánovanie a nasadzovanie aplikácií a aktualizácií na Windows 7 klientske stanice
Modul rozoberá dôsledky nasadzovania aplikácií na Windows 7, vrátane Microsoft Office 2007. Taktiež sa zaoberá využitím nástroja Windows Server Update Services (WSUS).

 • Výber metódy nasadzovania aplikácií
 • Nasadzovanie Microsoft Office 2007
 • Plánovanie a konfigurácia aktualizácií klientskej stanice pomocou WSUS

Modul 12: Plánovanie a nasadzovanie Windows 7 pomocou LTI
Modul predstavuje súhrnný LAB, ktorý poskytuje študentom priestor a príležitosť na realizáciu úplného procesu nasadenia Windows 7 metódou LTI.

 • Nasadenie Windows 7
Tištěná příručka MOC 6294

Cena:
8750 CZK
Elektronická příručka MOC 6294

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC 6294

Cena:
345 EUR
Elektronická příručka MOC 6294

Cena:
270 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.