Kód kurzu: MOC 20535« Krok späť

Microsoft Azure - architektúra riešení pre správcov i vývojárov

Päťdňový pokročilý kurz určený pre skúsených správcov infraštruktúry a vývojárov riešení na platforme Microsoft Azure. Predpokladá sa dobrá znalosť a prehľad väčšiny technológií a možností Azure služieb a dobrá skúsenosť s ich správou a vývojom.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 36 350 CZK v cene kurzu 50
Brno5 36 350 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 270,00 EUR 50

Čo vás na kurze naučíme

 • Mať prehľad o ponúkaných súčastiach Azure služieb ako je aj infraštruktúra, nástroje a portály
 • Vytvárať a nasadzovať Azure Resource Manager (ARM) šablóny pre rôzne rozsiahle riešenia
 • Porovnať a vhodne zvoliť rôzne služby infraštruktúry, ServerLess, databázové i komunikačné ako sú App Services, Virtual Machine Scale Sets, Azure Cosmo DB, SQL Database, Container Services a ďalšie
 • Integrovať a spoluprevádzkovať v jednom celku rôzne Azure služby ako sú napríklad Cognitive Services a Media Services
 • Zabezpečovať, sledovať a zálohovať riešenie nasadené do Azure
 • Vytvárať automatizované DevOps riešenie pomocou ARM šablón, nástrojov pre riadenie nastavenia, Azure CLI aj Cloud Shell

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť technológií TCP / IP a DNS

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V.
 • Samostatné praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze

Študijné materiály

 • Originálne študentské príručky a materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.
 • Študentské materiály obsahujú pracovnú knižku s pretlačou prezentácií a doplňujúcimi informáciami a detailné návody na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú zvyčajne aspoň tretinu času stráveného na kurze
 • Študentské materiály tiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študentské materiály.

Osnova kurzu

 • Prehľad preberaných technológií a služieb
 • Pattern Resources
 • Performance Patterns
 • Resiliency Patterns
 • Scalability Patterns
 • Data Patterns
 • Šablóny ARM
 • Riadenie prístupu Role-Based Access Control (RBAC)
 • Resource Policies
 • Zabezpečenie
 • Stavebné bloky
 • Vysoká dostupnosť
 • Infraštruktúrne šablóny
 • Počítače pripojené do domény
 • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)ň
 • High-Performance Compute (HPC)
 • Migrácia
 • Azure Web App
 • Azure Functions
 • Integration
 • High Performance
 • Cenotvorba
 • Blob Storage
 • Súbory
 • StorSimple
 • Relational
 • Služby NoSQL
 • Azure Cosmos DB
 • Data Storage
 • Data Analysis
 • Virtuálne siete VNET
 • Balansovanie záťaže
 • Vonkajšie pripojenie
 • Hybridné pripojenie
 • Monitorovanie bezpečnosti
 • Bezpečnosť dát
 • Aplikačná bezpečnosť pomocou Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hybrid Identity
 • Azure AD Application Integration
 • Cognitive Services
 • Bot Services
 • Machine Learning
 • Media Services
 • Spracovanie udalostí a zasielanie správ
 • Integrácia súčastí
 • IoT
 • Sledovanie aplikácií
 • Sledovanie platformy
 • Sledovanie sietí
 • Varovanie
 • Zálohovanie
 • Automatizácia úloh a činností
 • Riadenie nastavenia a zmien
 • Auto-Scale

Príprava k certifikačným skúškam

U certifikačných skúšok Microsoft platí, že okrem certifikácie MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurzu nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC firmy Microsoft aj naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky firmy Microsoft, ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE, alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu však nie je priamo príprava na certifikačnú skúšku, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností potrebných na efektívnu prácu s daným produktom.
MOC kurzy zvyčajne pokrývajú takmer všetky oblasti, požadované u príslušných certifikačných skúškach. Ich prebratiu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test softvér.

Tištěná příručka MOC20535

Cena:
8550 CZK
Elektronická příručka MOC20535

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC20535

Cena:
345 EUR
Elektronická příručka MOC20535

Cena:
270 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.