Operačné systémy

Ponúkame najširší výber školení a konzultácií pokrývajúcich všetky tri dostupné možnosti operačných systémov Microsoft Windows, UNIX/Linux a Apple. Pri príprave školení využívame dlhodobé skúsenosti aplikované na najnovšie vedomosti, poznatky a produkty počítačového sveta. To je základné know-how IT školiaceho strediska GOPAS.