Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 predstavuje poslednú verziu systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi a nadväzuje na predchádzajúcu verziu produktu Microsoft Dynamics CRM 2011. Hlavnými znakmi je nové grafické rozhranie s množstvom funkcionalít pre tímovú spoluprácu, analýzu dát, zobrazovanie dát vrátane grafov a dashboardov, efektívnejšie postupy pre vkladanie, zobrazovanie a ukladanie dát. Využívať môžeme mobilné aplikácie pre Windows 8 tablet, iPad alebo váš mobilný telefón, ktoré nám umožňujú prístup k dátam v CRM. Na kurzoch Microsoft Dynamics CRM 2013 sa vzdelávajú hlavne  implementátori riešení CRM 2013, tzn. konzultanti, kľúčoví pracovníci organizácie, správcovia zodpovední za inštaláciu a údržbu, programátori, manažment firiem, analytici, teda všetci, ktorí potrebujú informácie o štandardných možnostiach CRM 2013, aby na týchto znalostiach mohli rozvíjať ďalšie plány a úpravy systémov. Školenia spolu s originálnymi učebnými materiálmi je účinnou pomocou pre všetkých, ktorí chcú získať certifikáciu MCTS nebo MCITP.