Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM  má za sebou v GOPASe už niekoľko desiatok realizovaných kurzov pre užívateľov, administrátorov, programátorov i manažérov. Úspešne pomáhame IT špecialistom v príprave na certifikačné skúšky, ale rovnako nájdu na našich kurzoch odpovede na praktické dotazy všetci, ktorí MS CRM vo firme používajú a hľadajú ďalšie rezervy a možnosti efektívneho využitia.
Nanovo sme zaradili kurzy Microsoft Dynamics Sure Step 2010 určené tým, ktorí implementujú podnikové aplikácie Dynamics u zákazníkov. Ide o kurzy implementačnej metodológie tak, ako ju odporúča pre svoje produkty samotný Microsoft. Správna implementácia je pre úspech nasadenia kľúčová, bez nej nemožno očakávať rýchlu návratnosť investícií zákazníka ani zvýšenie kreditu implementačnej firmy. Skúsený lektor vám pomôže nájsť cestu spleťou nových pojmov a postupov. Zloženou certifikáciou sa potom môžete posunúť ďalej na ceste za svojou kariérou i za kreditom vašej spoločnosti.