Microsoft Dynamics

Trojica produktov, ktorá predstavuje podnikové riešenia Microsoftu, si počas desaťročného pôsobenia Microsoft Dynamics na trhu právom získala širokú obec užívateľov. Dnes má Microsoft Dynamics CRM, Navision a Axapta zhruba tristopäťdesiat tisíc firemných zákazníkov, pričom každý deň sa do podnikových riešení Microsoft Dynamics prihlasuje 5 miliónov užívateľov.
IT školiace stredisko GOPAS ponúka najnovšie verzie týchto produktov, či už na mieru alebo ako autorizovane OMLP kurzy. Všetky kurzy sú vedené lektormi s praktickými skúsenosťami v implementácii Microsoft Dynamics. Autorizované kurzy slúžia i ako príprava pre certifikáciu potrebnú k získaniu Dynamics komepetencie v partnerskom programe spoločnosti Microsoft.