Tvorba webových stránok

Na týchto kurzoch sa naučíte vytvárať webové stránky pomocou jazyka HTML, CSS alebo pomocou špecializovaných programov ako Adobe Dreamweaver a ďalšie.
V tejto skupine nájdete aj kurzy „Marketing na sociálnych sieťach", „Internetová publicistika". Marketing na sociálnych sieťach je určený podnikateľom, managementu ako aj jednotlivcom, ktorí chcú využiť služby moderných sociálnych sietí na komunikáciu a na efektívnu propagáciu svojich firiem, produktov a seba samých. Cieľom kurzu „Internetová publicistika" je zoznámiť sa so základmi publicistiky na internete a naučiť sa, ako založiť vlastný úspešný webový časopis.