Microsoft Word

Na kurzoch skupiny Microsoft Word budete vytvárať textové dokumenty, pohybovať sa v nich a formátovať ich. Vyskúšate si prácu s tabuľkami, grafmi a ďalšími grafickými prvkami. Osvojíte si pokročilé techniky práce s dlhými dokumentmi, vytvorenie obsahu, registrov a zoznamu obrázkov a tabuliek.