Kód kurzu: MSEX5« Krok späť

Microsoft Excel – vývoj aplikácií I

Na tomto kurze sa zoznámite so základmi jazyka Visual Basic for Applications (VBA), ktorý slúži pre tvorbu makier a automatizovanie práce v Microsoft Excel. Účastníci kurzu sa naučia pracovať s objektovým modelom Microsoft Excel, využívať základné objekty ako sú Workbook, Worksheet a Range pre prácu so zošitmi, listami a oblasťami. V rámci výučby bude prezentovaných a vyskúšaných mnoho praktických a užitočných makier pre zjednodušenie práce s programom Microsoft Excel. Pre účasť na kurze je vhodné mať základnú znalosť algoritmizácie a programovania na úrovni kurzu PRG.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
26. 10. 2020 5 700,00 EUR - Slovenský jazyk Bratislava GOPAS Online
 
26. 10. 2020 5 700,00 EUR v cene kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
GTK 12. 10. 2020 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
1. 2. 2021 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
21. 6. 2021 5 19 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
26. 10. 2020 5 18 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
4. 1. 2021 5 20 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
22. 2. 2021 5 20 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
12. 4. 2021 5 20 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
7. 6. 2021 5 20 000 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 20 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 19 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR v cene kurzu 50

Čo vás naučíme

 • Základy jazyka Visual Basic for Application (VBA), ktorý budete využívať pre tvorbu makier a automatizáciu práce v Microsoft Excel.
 • Základy práce s objektovým modelom Excel, predovšetkým objekty Range, Worksheet, Workbook a Application.

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť práce v programe Microsoft Excel
 • Výhodou je základná znalosť programovania v ľubovoľnom jazyku

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch

Študijné materiály

Príručka k príkladom a prezentácia preberanej látky.

Osnova kurzu

Úvod do makier

 • Základné pojmy
 • Nahrávanie makier
 • Absolútny, relatívny záznam
 • Spustenie makier klávesovými skratkami
 • Osobný zošit makier
 • Editácia makra

Práca s programovým kódom

 • Moduly
 • Použitie okna editoru
 • Komentáre
 • Nastavenie prostredí
 • Automatické dopĺňanie kódu
 • Dialógové okná

Premenné a procedúry

 • Deklarácia premenných
 • Dátové typy
 • Konverzia dátových typov
 • Konštanty
 • Pole

Procedúry a funkcie

 • Procedúry a funkcie
 • Parametre funkcií a procedúr
 • Voliteľné parametre
 • Odovzdávanie parametrov hodnotou a referenciami
 • Vybrané vstavané funkcie

Riadenie toku programu

 • Logické a porovnávacie operátory
 • If..Then
 • Select..Case
 • Do..Loop
 • For..Next
 • Ukončenie cyklu

Ladenie programu

 • Typy chýb
 • Watch window
 • Immediate window
 • Call Stack
 • Locals window
 • Krokovanie programu

Zachytávanie chýb

 • Run-time chyby
 • Objekt Err
 • Zreťazenie chýb
 • Inline error handling

Objektový model Excelu

 • Základné charakteristiky objektov
 • Vlastnosti, metódy a udalosti
 • Prehliadač objektov
 • Kolekcie

Objekt Range

 • Základy práce s objektom Range
 • Definícia súvislých a nesúvislých oblastí
 • Prechod bunkami oblasti
 • Kolekcie rows, columns a cells
 • Práca s aktuálne vybranou oblasťou
 • Vkladanie hodnôt
 • Vkladanie vzorcov

Objekt Worksheet

 • Kolekcie Sheets, Worksheets a Charts
 • Vkladanie a odstraňovanie listov
 • Ochrana listu
 • Viditeľnosť listu
 • Nastavenie tlače
 • Udalosti listu

Objekt Workbook

 • Vytvorenie nového zošitu
 • Otvorenie a ukladanie zošitu
 • Spolupráca zošitov a konsolidácia dát
 • Zatvorenie zošitu
 • Zamknutie zošitu
 • Udalosti zošitu

Objekt Application

 • Objekt Application a MS Office
 • Vybrané vlastnosti a metódy objektu Excel Application
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov