Kód kurzu: ENSA« Krok späť

EC-Council Network Security Administrator

Tento originálny EC-Council kurz EC-Council Network Security Administrator je ideálny pre kandidátov na pozície bezpečnostných administrátorov, ktorých v jednom týždni komplexne zoznámi s problematikou bezpečnosti sietí z obranného pohľadu. Účastníci kurzu ENSA získajú základný prehľad o komponentoch bezpečnosti a o typoch útokov a základné informácie potrebné k analýze vnútorných a vonkajších bezpečnostných hrozieb sietí tak, aby boli schopní vytvoriť bezpečnostné pravidlá, ktoré skutočne ochránia informácie organizácie. Účastníci sa naučia, ako hodnotiť hrozby v internej sieti a hrozby z Internetu, ako uplatniť politiky bezpečnosti a stratégie firewallu. Okrem toho sa naučia, ako odhaliť systémové a sieťové zraniteľnosti a ako sa pred nimi brániť. Kurz je zakončený certifikačnou skúškou ENSA 312-38.

Predošlé kurzy

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 49 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 49 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 1 980,00 EUR v cene kurzu 50

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je vhodný pre systémových administrátorov, sieťových administrátorov a pre každého s hlbším záujmom o technológie zabezpečenia sietí.

Čo vás naučíme

 • Identifikovať komponenty bezpečnostnej politiky
 • Rozoznávať útoky na vnútorných sieťach i Internete
 • Zoznámite sa s komponentmi obrany vnútornej i vonkajšej siete
 • Budete schopní implementovať riadny spôsob testovania zraniteľnosti siete
 • Budete schopní vypracovať stratégiu reakcií na útoky

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť Active Directory a Group Policy
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP, mail komunikácie
 • Úvodné znalosti správy web serveru

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami na fyzických i virtuálnych počítačoch.

Študijné materiály

Originálne študijné materiály spoločnosti EC-Council.

Osnova kurzu

 • Princípy počítačových sietí – úvodná rekapitulácia TCPIP
 • Sieťové protokoly, masky, aplikačné protokoly
 • Hrozby fyzickej bezpečnosti
 • Princípy zabezpečenia siete, úlohy bezpečnostných administrátorov, audítorov, opsec manažérov
 • Bezpečnostné normy
 • Bezpečnostné politiky, klasifikácia informácií, Incident Handling
 • Hrozby sieťovej bezpečnosti – napichnutie médií, skenovanie portov, CVE, trójske kone, červy, MitM, Buffer Overflow, Session Hijacking
 • Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS)
 • Firewally – typy firewallov podľa funkcionalít, fyzických riešení, úrovne v TCP/IP stacku
 • Packet Filtering – sekvencovanie, fragmentácia, kontrola flagov
 • Honeypoty – klasifikácia podľa veľkosti, prevádzkových sietí, architektúry
 • Riešenie problémov sietí – preberanie stratégie, nástroje pre riešenie problémov a vyhodnocovanie slabej výkonnosti siete, najčastejšie typy problémov
 • Zabezpečovanie operačných systémov – práva a oprávnenia, EFS, firewally, kerberos, IPSec
 • Správa updatov
 • Správa a analýza logov – typy logov, nástroje pre ich parsovanie, stratégie rotácie logov
 • Aplikačné zabezpečenie – správa užívateľov, cookies, sessions, logovanie, SSL
 • Bezpečnosť webových serverov – DDOS, Reflection Attack, XSS, CSRF, Session Hijacking, overovanie užívateľov, autorizácie
 • E-mailová bezpečnosť – servery, šifrovanie, protokoly, bezpečnostné riziká
 • Autentizácia pomocou tokenu, Smart Card, RSA SecurID, princípy podpisovania a šifrovania
 • VPN – princípy, sprevádzkovanie, audit, najčastejšie chyby
 • Bezdrôtové siete – typy sietí, zraniteľnosti, monitoring
 • Zaistenie dostupnosti – Cluster, stratégie zálohovanie, Redundance
 • Incident Handling – stratégie riešenia útokov, Incident Response Team
 • Testovanie zraniteľnosti siete
originální materiál EC- Council

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov