Maxon

Cinema 4D je komerčný multiplatformový program pre tvorbu 3D grafiky nemeckej spoločnosti MAXON Computer. Je je komplexným programom pre tvorbu 3D scény – od polygónového modelovania cez textúrovanie, nasvietenie, animáciu až po rendering. Jednoduché ovládanie, prívetivé prostredie a prispôsobivé rozhranie programu radí Cinema medzi obľúbené profesionálne 3D programy.