Kancelária

Vedieť pracovať s grafickými súbormi je už v súčasnosti samozrejmosťou aj v kancelárskej praxi: spracovanie PDF dokumentov, tvorba formulárov, príprava prezentácií alebo úprava fotografií. Vyberte si ten najvhodnejší pre vás.