Digitálne video

V súčasnosti jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí grafiky je spracovanie digitálneho videa. Ponúkame vám širokú paletu kurzov strihacieho SW od firiem Apple, Adobe, Sony a Pinnacle, ktoré pokrývajú potreby začiatočníkov aj skúsených editorov.