Blender 3D

Blender 3D je open-source softvér pre modelovanie a vykresľovanie 3D grafiky a animáciu, dostupný na platformách MS Windows, Mac OS X Linux.

Na našich kurzoch Blenderu 3D preniknete pod vedením skúseného 3D grafika animátora MgA. Viléma Duhy do tajov modelovania, textúrovania, svietenia, animovania a ďalších techník 3D produkcie.