Kód kurzu: MOC 20764/20765« Krok späť

Microsoft SQL Server 2016 – kompletná administrácia

Kurz je kombináciou 2 MOC kurzov a poskytuje účastníkom jedinečný kompletný prehľad o správe celého SQL Serveru 2016. V úvode sa dozviete o architektúre a súčastiach SQL Serveru a procese inštalácie a inovácie Microsoft SQL Server 2016. Zahŕňa tiež kompletnú správu databáz, zabezpečenie prístupu k údajom, automatizáciu s agentom SQL Server a pravidelnú údržbu databázy (kontrola integrity a údržba indexu). Kurz je určený na monitorovanie prevádzky SQL Serveru a odstraňovanie bežných problémov. Hoci je kurz kombináciou dvoch kurzov MOC, kapitoly nie sú zjednodušené a skrátené, vynechajú sa len opakujúce sa informácie a témy vrátane programu Microsoft Azure.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
GTK 18. 11. 2019 5 875,00 EUR 539,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
GTK 4. 11. 2019 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
17. 2. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 20. 4. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 23. 9. 2019 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 11. 11. 2019 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
20. 1. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 24. 2. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
23. 3. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 20. 4. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 11. 5. 2020 5 39 640 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 39 640 CZK v cene kurzu 50
Brno5 39 640 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 539,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

 • Kurz je zameraný na databázových špecialistov, ktorých úlohou je nasadenie databázového systému Microsoft SQL Server 2016 a zabezpečenie jeho kompletného riadenia a údržby.
 • Vývojárom a architektom IT, ktorí sa chcú oboznámiť s funkciami správy SQL Server.

Čo vás naučíme

 • Orientovať sa v komponentoch Microsoft SQL Server 2016
 • Vykonávať inštalačný proces a poinštalačnú konfiguráciu
 • Konfiguráciu a správu databáz
 • Automatizovanú údržba databázy
 • Predchádzať strate údajov zálohovaním
 • Zabezpečiť vaše dáta

Požadované vedomosti o vstupoch

 • Základné znalosti operačných systémov Microsoft Windows
 • Základné znalosti konceptu databáz
 • Základné znalosti T-SQL (na úrovni jednoduchého príkazu SELECT)

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými príkladmi, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Odporúča sa originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Modul 1: Komponenty SQL Server 2016 (MOC 20765)
 • Úvod do platformy Microsoft SQL Server
 • Prehľad architektúry SQL Serveru
 • Prehľad služieb a možností konfigurácie
Modul 2: Inštalácia SQL Server 2016 (MOC 20765)
 • Možnosti a voľby inštalácie
 • Konfigurácia súborov tempdb databázy
 • Inštalačný proces SQL Server 2016
 • Automatizácia inštalácie
Modul 3: Tvorba, správa a konfigurácia databáz (MOC 20765)
 • Prehľad štruktúry databáz
 • Tvorba databáz
 • Databázové súbory a FILEGROUP
 • Presun databáz
 • Buffer Pool Extension
Modul 4: Autentizácia a autorizácia užívateľov (MOC 20764)
 • Autentizácia pripojenia k serveru SQL
 • Autorizácia účtov pre prístup do databázy
 • Autorizácia na serveroch
 • Zoznámenie sa s Contained Databases
Modul 5: Serverové a databázové role (MOC 20764)
 • Prehľad a účel rolí
 • Popis a použitie pevných rolí
 • Tvorba a používanie užívateľsky definovaných rolí
Modul 6: Autorizácia používateľov na prístup k zdrojom (MOC 20764)
 • Autorizácia prístupu k objektom
 • Autorizácia na vykonanie kódu
 • Konfigurácia oprávnení na úrovni schémy databázy
Modul 7: Ochrana dát šifrovaním a možnosti auditu (MOC 20764)
 • Možnosti auditu prístupu k údajom na serveri SQL Server
 • Nasadenie a správa auditu v SQL Server
 • Ochrana dát šifrovaním
Modul 8: SQL Server Recovery Models (MOC 20764)
 • Prehľad stratégií zálohovania
 • Návrh stratégie zálohovania
Modul 9: Zálohovanie databáz (MOC 20764)
 • Zálohovanie databáz a transakčného logu
 • Správa záloh
 • Ďalšie možnosti konfigurácie zálohovania
Modul 10: Obnova databáz (MOC 20764)
 • Pochopenie procesu obnovy databáz zo zálohy
 • Obnova databáz zo zálohy
 • Príklad obnovenia databázy zo zálohy do konkrétneho času
 • Prehľad možností obnovy systémových databáz
 • Pokročilé scenáre obnovy databáz - obnova vybraných súborov alebo FILEGROUPS
Modul 11: Automatizácia správy SQL Serveru (MOC 20764)
 • Prehľad možností automatizácie
 • Zoznámenie sa so službou SQL Server Agent
 • Úvod do správy úloh v SQL Server Agent
 • Ukážka nasadenia SQL Server Agent v Multi-server prostredí
Modul 12: Údržba databáz a jej automatizácia (MOC 20765)
 • Kontrola dátovej integrity
 • Údržba indexov
 • Automatizácia údržby
Modul 13: Správa zabezpečenia služby SQL Server Agent (MOC 20764)
 • Zoznámenie sa s bezpečnostným modelom produktu SQL Server Agent
 • Predstavenie objektu Credential a jeho vhodné použitie
 • Konfigurácia proxy účtov v rámci SQL Server Agent
Modul 14: Monitorovanie SQL Server s pomocou alertov a notifikácií (MOC 20764)
 • Konfigurácia služby Database Mail
 • Monitorovanie chýb v databázach a SQL Server
 • Konfigurácia operátora a vysvetlenie mechanizmu alertov
Modul 15: Trasovanie prístupu k SQL Server s pomocou Extended Events (MOC 20764)
 • Predstavenie základných princípov fungovania frameworku Extended Events
 • Ukážka práce s Extended Events a ich použitie na sledovanie častých problémov v SQL Server
Modul 16: Monitorovanie SQL Server (MOC 20764)
 • Monitorovanie aktivity SQL Server
 • Ukážka zachytávania výkonostných dát popisujúcich stav SQL Server
 • Analýza zachytených výkonnostných dát
 • Použitie SQL Server Utility Control Point
Modul 17: Riešenie problémov (MOC 20764)
 • Zoznámenie sa s metodikou ako riešiť problémy s SQL Server
 • Prehľad častých problémov a ich riešenie so službou SQL Server
 • Ukážka riešenia problémov s prihlásením na SQL Server
Modul 18: Import a Export dát (MOC 20764)
 • Nástroje a metódy na importovanie a export dát z/do SQL Server
 • Spôsoby pre import/export dát tabuľky
 • Použitie nástrojov a príkazov BCP, BULK INSERT a OPEN ROWSET
 • Nasadenie Data-tier Applications

Vynechané moduly vs. MOC 20764 a MOC 20765

Modul 3: SQL Server Upgrade (MOC 20765)
 • Problematika je stručne popísaná v kapitole "Inštalácia SQL Server"
Modul 6: Možnosti uloženia databáz (MOC 20765)
 • Modul je z veľkej časti redundantný v časti "Tvorba, správa a konfigurácia databáz"
Modul 7: Plánovanie nasadenia SQL Server do prostredia Microsoft Azure (MOC 20765)
 • Tento kurz sa zameriava na on-premise variantu SQL Server
Modul 8: Migrácia databáz do do Azure SQL Database (MOC 20765)
 • Tento kurz sa zameriava na on-premise variantu SQL Server
Modul 9: Nasadenie SQL Server do Microsoft Azure Virtual Machine (MOC 20765)
 • Tento kurz sa zameriava na on-premise variantu SQL Server
Modul 10: Správa databáz v cloude (MOC 20765)
 • Tento kurz sa zameriava na on-premise variantu SQL Server
Modul 11: Úvod do správy databázového systému s použitím PowerShell (MOC 20764)
 • Modul je príliš prehľadový, problematika nejde dostatočne do hĺbky
Elektronická příručka MOC20764/20765

Cena:
17140 CZK
Elektronická příručka MOC20764/20765

Cena:
539 EUR