Kód kurzu: MOC 20461« Krok späť

Tvorba T-SQL dotazov v databázovom serveri Microsoft SQL Server 2012/2014

Na tomto kurze získajú účastníci základné teoretické znalosti písania Transact-SQL dotazov a tieto znalosti použijú pri riešení praktických problémov v databázovom systéme Microsoft SQL Server 2012 a 2014. Osvojenie základných techník T-SQL jazyka je zásadné pre efektívne zvládnutie ďalších činností, ktorými sú administrácia a vývoj databáz alebo Business Intelligence. Kurz je zároveň odporučenou prípravou pre úspešné zloženie certifikačnej skúšky.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
15. 7. 2019 5 875,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
2. 9. 2019 5 875,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
4. 11. 2019 5 875,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
19. 8. 2019 5 30 350 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Brno5 30 350 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 270,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

 • Kurz je určený databázovým administrátorom, vývojárom a špecialistom na BI, ktorí si chcú osvojiť znalosť v použití T-SQL jazyka
 • Dátovým špecialistom, ktorí pracujú s dátami formou tvorby reportov, zostavovanie analýzy alebo programátorom klientských aplikácií

Čo Vás naučíme

 • Používať SELECT príkaz
 • Spojovať tabuľky
 • Radiť a filtrovať dáta
 • Používať dátové typy
 • Meniť dáta
 • Používať vstavané funkcie
 • Zoskupovať a agregovať dáta
 • Používať poddotazy
 • Používať tabuľkové výrazy
 • Množinové operácie
 • Používať stránkovacie a offset funkcie
 • Použiť operácie PIVOT a GROUPING SETS
 • Spúšťať uložené procedúry
 • Základné techniky jazyka pre programátorov
 • Ošetrovať chyby
 • Transakcie

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť operačných systémov Microsoft Windows
 • Základná znalosť relačných databáz (databázy, tabuľka, relácia)

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

Študijné materiály

Doporučená je originálna príručka firmy Microsoft. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Modul 1: Úvod do databázového systému Microsoft SQL Server 2014
 • Základný prehľad architektúry
 • Verzie a edície
 • Základy práce s nástrojom Management Studio
Modul 2: Úvod do T-SQL dotazov
 • Prehľad jazyka T-SQL
 • Práca s množinami
 • Predikátová logika
 • Logické operátory
Modul 3: Použitie príkazu SELECT
 • Základná syntax príkazu SELECT
 • Eliminácia duplicít
 • Použitie stĺpcových a tabuľkových aliasov
 • Základná syntax CASE výrazu
Modul 4: Spojovanie tabuliek
 • Porozumenie nutnosti spojovať tabuľky
 • Použitie vnútorného spojenia (INNER JOIN)
 • Použitie vonkajších spojení (OUTER JOIN)
 • Použitie CROSS JOIN a Self join operace
Modul 5: Radenie a filtrovanie dát
 • Spôsob radenia dát
 • Filtrovanie klauzuly WHERE
 • Filtrovanie pomocou TOP a OFFSET-FETCH
 • Práca s NULL
Modul 6: Dátové typy
 • Prehľad dátových typov
 • Práca s textovými dátovými typmi
 • Dátum a čas
Modul 7: Modifikácia Dát
 • Vkladanie riadkov do tabuliek
 • Zmena dát
 • Odstránenie riadkov
Modul 8: Použitie vstavaných funkcií
 • Písanie dotazov s použitím funkcií
 • Konverzia dát
 • Logické funkcie
 • Funkcie pre prácu s NULL
Modul 9: Zoskupovanie a agregácia
 • Agregačné funkcie
 • Zoskupovanie klauzul GROUP BY
 • Filtrovanie s HAVING
Modul 10: Použitie poddotazov
 • Samostatné poddotazy
 • Korelované poddotazy
 • Použitie operátora EXISTS
Modul 11: Použitie tabuľkových výrazov
 • Odvodené tabuľky
 • Common Table Expression
 • Pohľady
 • Tabuľkové funkcie
Modul 12: Množinové operácie
 • Použitie operátora UNION
 • EXCEPT a INTERSECT
 • Použitie APPLY
Modul 13: Stránkovacie a offset funkcie
 • Použitie klauzuly OVER a stránkovacích funkcií (ROW_NUMBER, RANK atd.)
 • Použitie offset funkcií
Modul 14: PIVOT a GROUPING SETS
 • Použitie operátorov PIVOT a UNPIVOT
 • Práca s GROUPING SETS
Modul 15: Použitie uložených procedúr
 • Dotazovanie dát s použitím procedúr
 • Parametre procedúr
 • Tvorba základnej procedúry
 • Dynamické SQL
Modul 16: Základné programátorské techniky
 • Základný prehľad techník
 • Riadenie kódu (IF, WHILE atd.)
Modul 17: Ošetrovanie chýb
 • Použitie TRY/CATCH bloku
 • Práca s chybami
Modul 18: Základný prehľad transakcií
 • Pojem transakcie
 • Použitie transakčného spracovania
 • Úrovne izolácie transakcií
    Elektronická příručka MOC20461

    Cena:
    7850 CZK
    Elektronická příručka MOC20461

    Cena:
    270 EUR
    Uvedené ceny sú bez DPH.


    Graf nadväzností kurzov