Databázy

Zoznámte sa bližšie s produktami MS SQL Server, Oracle, MySQL alebo PostgreSQL. Neexistuje firma, ktorá by nepotrebovala uchovávať svoje dáta, vyhľadávať informácie, tlačiť reporty, zálohovať, replikovať, archivovať alebo indexovať. Každá aplikácia dnes potrebuje využívať služby databáz. Na trhu existuje mnoho databázových školení, ktoré sa predbiehajú vo výkone a spoľahlivosti, rozšíriteľnosti a mnohých ďalších faktoroch. Vďaka rozsiahlej ponuke databázových produktov je rozsiahla aj ponuka našich databázových školení. Niektoré z nich sú stálicami nášho portfólia, sú pravidelne aktualizované a patria k stále najčastejšie navštevovaným školeniam. Sú to predovšetkým kurzy návrhu relačných databáz, úvodu do jazyka SQL, kurzy pre administráciu databázových serverov, ale aj kurzy na využitie dát pomocou Business Intelligence (BI).