Kód kurzu: MOC 20776« Krok späť

Spracovanie veľkých dát pomocou Microsoft Cloud Services

Kurz je určený pre dátových analytikov a špecialistov zodpovedných za uloženie, spracovanie a analýzu dát, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú možnosti uloženia veľkých dát (Big Data) v cloude Microsoft Azure a naučiť sa vybrať vhodnú kombináciu technológií, ktoré budú vyhovovať ich požiadavkám. Naučíte sa spracovávať prúdy udalostí v reálnom čase s pomocou Azure Stream Analytics, ukladať a spracovávať veľké objemy neštruktúrovaných a pološtruktúrovaných dát s využitím Azure Data Lake a efektívne ukladať a dotazovať štruktúrované dáta v dátovom sklade Azure SQL Data Warehouse.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Neboli nájdené žiadne záznamy.

*Cena kurzu je uvedená vrátane ceny originálnych štúdijních materiálú.

Pre koho je kurz určený

Kurz je cielený na dátových analytikov a špecialistov zodpovedných za spracovanie a analýzu dát.

Čo vás naučíme

 • Orientovať sa v oblasti spracovania veľkých dát v Microsoft Azure
 • Vybrať vhodnú architektúru systému na spracovanie dát v cloude Microsoft Azure
 • Spracovávať dáta v reálnom čase s pomocou Azure Stream Analytics
 • Uložiť veľké objemy dát do Azure Data Lake Store
 • Analyzovať dáta uložené v Azure Data Lake Store s pomocou Azure Data Lake Analytics
 • Implementovať dátový sklad s využitím služby Azure SQL Data Warehouse
 • Realizovať prenosy dát pomocou Azure Data Factory

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť služieb v Microsoft Azure na spracovanie dát
 • Dobrá znalosť relačných databáz

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Doporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Modul 1: Architektúry systémov na spracovanie veľkých dát v Microsoft Azure
 • Opakovanie princípov Big Data
 • Prehľad rôznych architektúr a služieb na spracovanie veľkých dát v Microsoft Azure
 • Prehľad kritérií zvažovaných pri výbere vhodného spôsobu spracovania veľkých dát
Modul 2: Spracovanie prúdu udalostí pomocou Azure Stream Analytics
 • Predstavenie služby Azure Stream Analytics
 • Konfigurácia úloh spracovávajúcich prúdy udalostí, nastavenie vstupov a výstupov
Modul 3: Rozšírenie spracovania udalostí pomocou Azure Stream Analytics
 • Implementácia vlastných funkcií
 • Aplikácia strojového učenia na spracované udalosti
Modul 4: Správa veľkých dát v Azure Data Lake Store
 • Zoznámenie sa s použitím Azure Data Lake Store
 • Monitorovanie a ochrana dát v Azure Data Lake Store
Modul 5: Spracovanie veľkých dát s pomocou Azure Data Lake Analytics
 • Zoznámenie sa so službou Azure Data Lake Analytics
 • Analýza dát uložených v Azure Dáta Lake Store pomocou jazyka U-SQL
 • Radenie, zoskupovanie a spájanie dát
Modul 6: Implementácia vlastných operácií a monitoring výkonu v Azure Data Lake Analytics
 • Vytvorenie a nasadenie vlastných funkcií a operácií do Azure Data Lake Analytics
 • Integrácia s jazykom R a Python
 • Správa a optimalizácia jobov
Modul 7: Implementácia Azure SQL Data Warehouse
 • Predstavenie služby Azure SQL Data Warehouse
 • Návrh tabuliek s ohľadom na efektívne dopytovanie
 • Import dát
Modul 8: Analýza dát v Azure SQL Data Warehouse
 • Dotazovanie dát v Azure SQL Data Warehouse
 • Monitoring výkonu
 • Ochrana dát
Modul 9: Automatizácia prenosov dát s využitím Azure Data Factory
 • Predstavenie služby Azure Data Factory
 • Implementácia prenosov dát (ETL)
 • Ochrana prenášaných dát

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Elektronická příručka MOC20776

Cena:
9730 CZK
Elektronická příručka MOC20776

Cena:
306 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.