Cisco Systems

V tejto kapitole vám poskytneme širokú škálu Cisco školení v oblasti dátovej infraštruktúry, IT bezpečnosti, či hlasovej komunikácie. Školenie na Cisco technológie majú za cieľ účastníkov zoznámiť s Cisco zariadeniami a predovšetkým im predať potrebné konfiguračné vedomosti. V rámci Routingu & Switchingu sa zoznámite s konfiguráciou Cisco prepínačov a smerovačov rovnako aj pokročilých služieb nad nimi, v rámci Security s ASA firewallem, či IPS sondou alebo v rámci Unifed Communication s Cisco IP telefóniu.  Ako jediný Learning Partner v regióne má spoločnosť ALEF NULA status Cisco Learning Partner Specialized.