Business Objects

Začínate s nástrojom Business Object alebo prechádzate na najnovšiu verziu 4.0? Naučte sa pracovať s týmto moderným nástrojom, ktorý zaznamenal veľa zmien a využijete potenciál BO 4.0. naplno, a to vďaka nášmu školeniu. SAP BusinessObjects (SAP BO) poskytuje komplexné riešenie business inteligence (BI), ktoré vám umožní robiť efektívne kvalifikované rozhodnutia založené na spoľahlivých dátach a analýzach.