Microsoft SQL Server (BI)

Microsoft SQL Server nie je relačný databázový engine, ale ponúka veľmi široké portfólio Business Intelligence nástrojov pre uloženie a spracovanie dát vašej organizácie. Na Microsoft SQL Serveri je možné postaviť rozsiahly a výkonný dátový sklad, s pomocou SQL Server Integration Services implementovať ETL proces, ktorý bude načítavať dáta z rôznych informačných systémov vo vašej organizácii a ukladať ich do centrálneho dátového skladu v podobe, vhodnej pre dalšiu analýzu. Microsoft SQL Server Analysis Services vám následne umožní nad dátovým skladom vytvoriť OLAP kocku, vďaka ktorej budete schopní v reálnom čase dotazovať a analyzovať uložené dáta a výsledky svojej práce môžete užívateľom prezentovať v podobe reportov,  generovaných s pomocou Microsoft SQL Server Reporting Services.