Business Intelligence

Ponúkame Vám bohaté portfólio kurzov, zameraných na návrh a nasadenie Business Intelligence (BI) riešení vo Vašej spoločnosti. Vďaka nasadeniu Business Intelligence riešení budete schopní lepšie a rýchlejšie analyzovať dáta, ktoré pri chode spoločnosti vznikajú a vyťažiť z nich cenné informácie potrebné pre rozhodovanie a riadenie spoločnosti.

Ponúkame Vám 3 skupiny kurzov, rozdelených podľa používaných technológií:

  • Pre rozsiahlejšie nasadenie ponúkame kurzy, kde sa naučíte navrhovať a implementovať BI riešenia, využívajúce Microsoft SQL Server (návrh dátového skladu, ETL proces s pomocou Integration Services, OLAP kocky s pomocou Analysis Service a návrh reportov s pomocou Reporting Services).
  • Veľmi rýchlo a jednoducho môžete začať analyzovať dáta a tvoriť pôsobivé interaktívne reporty s použitím nástroja Microsoft Power BI.
  • Pokiaľ ovládáte Microsoft Excel, môžete sa zoznámiť s pokročilým spracovaním dát v Exceli, vrátane možností pripojenia na Vaše centralizované Business Intelligence riešenie v podobe OLAP kocky.