Kód kurzu: ATSE« Krok späť

Efektívne automatizované testy na platforme Selenium a Java

Naučte sa vytvárať efektívne a stabilné automatizované testy pomocou frameworku Selenium WebDriver.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
19. 11. 2020 2 13 750 CZK - Český jazyk Praha - Tesena
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 13 750 CZK - 0
Bratislava2 585,00 EUR - 0

Čo vás naučíme

Funguje automatizácia testov založená na front-endovom rozhraní testovanej aplikácie? Áno, ak takéto testy vhodne navrhneme a implementujeme, fungujú veľmi dobre. Na tomto školení si ukážeme ako na to.

Ak sa spýtate kolegov, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s automatizáciou testov "Aké sú najväčšie problémy tejto technológie?", odpoveď bude veľmi pravdepodobne "údržba". Skutočne, je to tak. Najviac sa stretávame so zmenami testovanej aplikácie, ktoré spôsobia, že naše skripty prestanú byť aktuálne. Takéto zmeny sú prirodzenou súčasťou vývoja softvéru, pre vývojárov testov ale predstavujú problém: spôsobujú réžiu spojenú s údržbou testov. A táto réžia, ak je veľká, môže občas viesť aj k neúspechu automatizácie testovania pre daný projekt.

Ak automatizované testy vytvárame naivným spôsobom, táto réžia bude veľká. Potrebujeme sa naučiť, ako ju znížiť a preto, akonáhle sa na tomto kurze naučíme základy, čoskoro prejdeme k pokročilejšiemu štruktúrovaniu testov. Spolu s tým sa naučíme rad postupov, pomocou ktorých sa dá táto réžia znížiť. Kombináciou všetkých týchto postupov dohromady sa naučíme písať dobre štruktúrovaný a ekonomicky efektívny kód, ktorý výrazne prispeje k úspechu automatizácie vašich testov.

Na tomto kurze budeme používať platformu Selenium WebDriver, spoľahlivé open-source riešenie pre automatizované testy. Okrem konceptov a postupov pre štruktúrovanie testov sa samozrejme tiež naučíme WebDriver API a vhodné postupy, ako skombinovať WebDriver s frameworkom JUnit pre spúšťanie testov.

To všetko sa naučíme pomocou interaktívnych praktických príkladov: účastníci kurzu budú programovať vlastný kód testov pomocou predpripravených príkladov, za podpory dvoch skúsených špecialistov, ktorí majú skúsenosti ako z radu projektov automatizácie testov, tak z vývoja vlastných rozšírení platformy Selenium WebDriver a výskumu a vývoja v tejto oblasti.

Požadované vybavenie

Vlastný notebook s aktuálnym IDE pre vývoj v Jave a podporou Maven a JUnit (odporúčame IntelliJ IDEA, ale nie je podmienkou). Zvyšok nainštalujeme pomocou Maven na začiatku školenia. Predpripravené kódy automatických testov, ktoré budú účastníci v priebehu kurzu ďalej rozvíjať, budú odovzdané pomocou zdieľaného webového adresára.

Lektor

Miroslav Bureš

Konzultant a lektor, ktorý sa zaoberá vývojom efektívnejších metód pre testovanie softvéru.
Za posledných viac ako 10 rokov riadil testovania na niekoľkých veľkých transformačných a integračných projektoch, viedol testovacie oddelenie v Capgemini CZ a SK, spolupracoval s tvorcami metodiky TMAP, revidoval a konzultoval testovacie procesy niekoľkých väčších spoločností, nastavoval procesy pre automatizáciu testov a supervízoval projekty vývoja týchto testov - a okrem toho viedol aj rad školení v týchto oblastiach.
So skupinou niekoľkých nadšencov do testovania nedávno dokončil novú českú knihu o testovaní: "Efektívne testovanie softvéru", vydala Grada v priebehu jesene 2016.
Posledných päť rokov sa zároveň venuje výskumu a vývoju v testovaní softvéru. Vhodné metódy a automatická podpora môže výrazne ušetriť čas a zvýšiť dôveru vo vytvorené testy - od ich návrhu, až po ich vykonávanie. S jeho PhD študentmi vylepšuje súčasné metódy a technológie pre automatizované testy, zaoberá sa možnosťami ako zvýšiť efektivitu metódy Exploratory testing pomocou vhodnej automatickej podpory alebo vyvíja účinnejšie techniky pre testovanie business procesov a konzistencie dát v rozsiahlejších systémoch.
Na témy efektívneho testovania softvéru založil a prednáša aj dva univerzitné kurzy, zaoberajúce sa od základov dobrých testovacích princípov, až po pokročilé témy, týkajúce sa automatizácie testov a metód pre vytváranie efektívnych testovacích scenárov.

Osnova kurzu

 • Špecifiká, silné stránky a obmedzenia automatizovaných testov
 • Ekonomika automatizácie testov
 • Aký je vhodný scope pre automatizáciu testov? Má zmysel automatizovať manuálne testy 1: 1?
 • Prvý test: štruktúra arrange-act-Assert
 • Znovu použiteľné objekty: začnime ich používať rovno od začiatku
 • Objekt WebDriver, možnosti platformy, najčastejšie používané API
 • Ovládanie rôznych prehliadačov, úvod do testovania mobilných aplikácií
 • Stratégia pre lokalizáciu elementov: čo je vhodné a čo nie, ako písať efektívne XPath výrazy
 • Synchronizácia testov s testovanou aplikáciou (vrátane AJAX a podobných zložitejších prvkov)
 • Prepojenie WebDriver s JUnit / TestNG: ako to urobiť efektívne, limity xUnit frameworkov a ako ich obísť
 • Spracovanie nájdených chýb, zostavovanie chybového reportu, screenshoty
 • Štruktúrovanie väčšej sady testov: vrstvená architektúra
 • Návrhové vzory PageObject a PageFactory
 • Pokročilejšie PageObject: viac business logiky a flexibility pri inicializácii elementov
 • Parametrizácia testovacích dát, použitie dáta grids
 • Väčšia sada testov: vytvorenie jednotného úložiska testovacích dát?
 • Organizácia väčšej sady testov: Test suites, subset podľa typov testu, znovu použiteľné testy
 • Implementácia dlhších (E2E) testov: napájacie body, odovzdávanie testovacích dát
 • Pokročilejšie koncepty: použitie Java Generics pre zrýchlenie vývoja, SmartDriver prístup
 • Spúšťací plán testov, technické spôsoby ako naplánovať a spúšťať testy
 • Prehľad quick-wins, dobrých a zlých postupov

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Žiadna literatura.
Uvedené ceny sú bez DPH.