macOS

Z oblasti operačného systému macOS a macOS Server ponúkame IT kurzy pre správcov Macov a sieťových administrátorov.

Všetky kurzy sú zároveň prípravou na certifikačné skúšky z danej oblasti.