Kód kurzu: MOC 10748« Krok späť

System Center Configuration Manager 2012 R2 – plánovanie a nasadenie v zložitom prostredí

Tento trojdňový kurz zoznamuje účastníkov s pokročilými princípmi, nasadením a fungovaním System Center Configuration Manager 2012 R2 v zložitých a distribuovaných prostrediach s množstvom Site a Site systémov. Jednou z tém sú taktiež princípy a postupy migrácie zo staršej verzie System Center Configuration Manager 2007.

Neboli nájdené žiadne termíny, kontaktujte náš klientsky servis.
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 22 450 CZK v cene kurzu 30
Brno3 22 450 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 525,00 EUR 185,00 EUR 30

Používateľská náročnosť

Čo vás na kurze naučíme

 • Plánovať, nasadiť a spravovať komplexné prostredie so System Center Configuration Manager 2012
 • Porozumieť replikácii a jej dátovým typom a tokom dát
 • Efektívne používať všetky možné metódy nasadenia klientov a ich prístupových metód
 • Sledovať a riešiť problémy všetkých systémov i klientov

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť Active Directory a Group Policy
 • Dobrá znalosť technológií SQL Server a Reporting Services
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V. Samostatné praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.

Študijné materiály

Originálne študijné príručky a materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.
Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku s prezentáciou a doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.
Študijné materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály

Osnova kurzu

 • Detaily architektúry System Center Configuration Manager 2012
 • Východiskové a voliteľné Site systémy
 • Plánovanie sietí a rozloženie serverov a systémov
 • Príprava a inštalácia primárnej Site
 • Detailné post-instalačné konfigurácie
 • Správa a riadenie prístupu k Site systémom na základe rolí
 • Nasadenie Central Administration Site, Primary Sites a Secondary Sites
 • Úvod do dátových typov a replikácie
 • Sledovanie replikácie a riešenie problémov
 • Metódy vyhľadávania prostriedkov siete a ich detailné nastavenie
 • Možnosti distribúcie a pripojenie klientov
 • Detaily nasadenia klientov a riešenie problémov
 • Sledovanie funkcie klientov a ich pripojenie
 • Sledovanie Site systémov
 • Zálohovanie a obnova
 • Integrácia, prenos nastavenie a dát zo starších verzií System Center Configuration Manager

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácií MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft i naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky Microsoft ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností nutných k efektívnej práci s daným produktom.
MOC kurzy obvykle pokrývajú takmer všetky oblasti požadované pri zodpovedajúcich certifikačných skúškach. Ich prebraniu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěná příručka MOC 10748

Cena:
6150 CZK
Elektronická příručka MOC 10748

Cena:
5350 CZK
Tištěná příručka MOC 10748

Cena:
240 EUR
Elektronická příručka MOC 10748

Cena:
185 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov