Microsoft Exchange Server 2010

Kurzy týkajúce sa Microsoft Exchange Server 2010, jeho nasadenia, správy, údržby a prevádzky, tak aj riešenia problémov a plánovanie pokročilých scenárov nasadenia. Predpokladá sa dobrá sa dobrá skúsenosť so správou operačných systémov Windows 2008, Windows 2008 R2 a Windows 2012.