Aplikačné a serverové služby

Kurzy, ktoré sa týkajú nielen operačných systémov, ktoré sú určené systémovým správcov aplikačných serverov na ľubovoľnej platforme.